wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 14, rocznik 1936


ROK CZTERNASTY (1936)
Łemkowie (18 ryc.). Roman Reinfuss . . . . . . . . . . . . l
Przez Pireneje od morza do oceanu (22 ryc., l rotogr., l mapa). Zofja Holub-Pacewiczowa . . . . . . . . . . . . 25
Z życia owczarzy gorczańskich (7 ryc.). Sebastjan Flizak . . . . . . . . . . . . 69
Droga do taternictwa (10 ryc.). Jan A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 81
Z historji sosny w Karpatach (9 ryc.). Maciej Zajączkowski . . . . . . . . . . . . 97
Polska wyprawa alpinistyczno-naukowa w Kaukaz (14 ryc., l rotogr.). Wiktor Ostrowski . . . . . . . . . . . . 111
Zagadnienia regjonalizmu górskiego w Polsce (12 ryc., l mapa). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 129
K r o n i k a :
Sprawa Tatrzańskiego Parku Narodowego (9 ryc.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 169
Z lat dawnych: Stary kościół zakopiański (l ryc.). M. A. Liberak . . . . . . . . . . . . 197
Losertówka (z dziejów schronisk na Babiej Górze), (l ryc.) J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 198
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 200
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 210
Polskie Tow. Tatrzańskie. — Turystyka i narciarstwo . . . . . . . . . . . . 212
Alpinizm i taternictwo . . . . . . . . . . . . 225
Podhale i Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 232
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 243
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 246
Różne . . . . . . . . . . . . 264
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . 266
Zawiadomienie . . . . . . . . . . . . 268
O s o b n e d o d a t k i :
Widok od Czeskiego Stawu ku Gerlachowi (rotogr.). A. M. Wieczorek . . przed tytułem Mapa poglądowa Pirenejów32—33
Widok na dolinę Gavarnie w Pirenejach (rotogr.) . . . . . . . . . . . . 64—65
Dych-Tau od południa (rotogr.). Z. Bujak . . . . . . . . . . . . 112-113
Mapa regjonalnego podziału Karpat . . . . . . . . . . . . 144-145
N a o k ł a d c e :
Krzesanica (2.123 m) i kotły Litworowy i Mułowy nad Wielką Świstówką (Polskie Tatry Zachodnie). F. Larisch

>> Powrót <<