wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 15, rocznik 1937


ROK PIĘTNASTY (1937)
O dawnym Zakopanem (13 ryc.). Wacław Anczyc . . . . . . . . . . . . l
Adam Asnyk w Tatrach (2 ryc.). Antoni J. Mikulski . . . . . . . . . . . . 24
Niedobitki (5 ryc.). Tadeusz Malicki35
Morskie Oko (9 ryc.). Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 68
W zapachu gór i wojny (13 ryc.). Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 87
Karpaty Marmaroskie (5 ryc., l mapa). Jerzy Kondracki . . . . . . . . . . . . 104
Druga polska wyprawa w Andy (21 ryc., 2 szkice). Jan A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 118
K r o n i k a :
O ochronę przyrody gór (13 ryc.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 148
O orograficznym podziale Karpat pomiędzy Prutem, Cisą i Czeremoszem (l ryc.). Jerzy Kondracki . . . . . . . . . . . . 179
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 183
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 190
Polskie Tow. Tatrzańskie. — Turystyka i narciarstwo . . . . . . . . . . . . 192
Alpinizm i taternictwo (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 206
Podhale i Podkarpacie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 215
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (3 ryc., 2 szkice) . . . . . . . . . . . . 224
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 230
Różne . . . . . . . . . . . . 253
Kronika żałobna (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 255
Zawiadomienie . . . . . . . . . . . . 258
O s o b n e d o d a t k i :
Kościelec i Mały Kościelec od strony Hali Gąsienicowej. W. Ostrowski przed tytułem Dolina Białej Wody. A. M. Wieczorek . .64-65
Karpaty Marmaroskie oraz sąsiednie pasma górskie (mapa) . . . . . . . . . . . . 112-113
Południowy szczyt Tres Cruces w Andach. W. Paryski . . . . . . . . . . . . 128-129
Na okładce:
Niżne Rysy i Rysy od północnego-zachodu. W. Łaba.

>> Powrót <<