wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 16, rocznik 1938


ROK SZESNASTY (1938)
Góry nasze, wiecznie nasze (11 ryc.) Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . VII
Karol Szymanowski a Podhale (11 ryc.). Adolf Chybiński . . . . . . . . . . . . l
W kolibie na Jaworzynie (5 ryc.). Tadeusz Malicki . . . . . . . . . . . . 36
Dwory i dworki pod Tatrami (12 ryc.). Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 52
Dwór Moniaków w Zubrzycy Górnej — przyszłe orawskie muzeum regionalne (5 ryc.). Bogdan Treter . . . . . . . . . . . . 62
O szacie leśnej Tatr (13 ryc.). Marian Sokołowski i Maciej Zajączkowski . . . . . . . . . . . . 71
Cisną i zachodnie krańce Bieszczadów (6 ryc.). Antoni Wrzosek . . . . . . . . . . . . 84
Dziesięć lat w Alpach Francuskich (13 ryc.). Jerzy Golcz . . . . . . . . . . . . 94
Przejście z południa na północ przez Zachodni Spitsbergen (10 ryc.). Stanisław Siedlecki. . . . . . . . . . . . . 118
K r o n i k a :
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie i odzyskane ziemie górskie (5 ryc.). (— . —) . . . . . . . . . . . . 137
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie: Refleksje, fakty, zadania (5 ryc.). Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 146
Wspomnienie o Andrzeju Strugu (3 ryc.). Wanda Gentil Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 156
Poznań i Tatry (l ryc.). Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 161
Nazwa najwyższej góry w Gorcach (l ryc.). Sebastian Flizek . . . . . . . . . . . . 165
Nowe przyczynki do dziejów poezji tatrzańskiej. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 168
Rudolf Alt i jego obrazy z Podkarpacia i Podhala. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 169
Odkrycie nowego rękopisu Stęczyńskiego. Witold Mileski . . . . . . . . . . . . 173
Przyczynek do życiorysu Sabały i polowań na niedźwiedzie w Tatrach. Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 176
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 178
Ochrona przyrody (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . 185
Sprawy turystyczne . . . . . . . . . . . . 193
Alpinizm i taternictwo (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 199
Podhale i Podkarpacie . . . . . . . . . . . . 211
Przyczynki krajoznawcze (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 215
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 217
Różne (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 339
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . 241
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 244
Osobne dodatki:
Z Hali Gąsienicowej A. M. Wieczorek - przed tytułem
Z Tatr Zachodnich: Błyszcz i Bystra. A. Lenkiewicz . . . . . . . . . . . . 48— 49
Grań Peteret i Mont Blanc od wschodu. W. Ostrowski . . . . . . . . . . . . 96— 97
Spitsbergen. Szkic drogi przebytej przez polską wyprawę w 1936 r. . . . . . . . . . . . . 128-129
Na okładce:
Widok z Roztoki na najwyższe wzniesienie Polski, Północny Szczyt Gierlachu. W. Ostrowski

>> Powrót <<