wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 76, rocznik 2010


Góry - wolność zniewolona - Agnieszka Skorupa (ryc. 3)5
Wspomnienia o Dziadku - Aniela Chałubińska (ryc. 13)13
Tetmajer - taternik znany i nieznany - Józef Nyka (ryc. 4)33
Walery Goetel i "Wierchy" - Zbigniew J. Wójcik (ryc. 8) 45
Lachowice Żywieckie - Jałowiec (im) - Kolędówki - Andrzej Sulikowski (ryc. 3)65
Miejsce Jerzego Maślanki (1886-1961) w dziejach polskiej eksploracji gór - Ewa Roszkowska (ryc. 3)85
Adam Schwarz-Czarnowski (1918-2010) - Tomasz Kowalik (ryc. 18)99
Ucieczki poborowych w Karpatach Polskich przed służbą w armii austriackiej w latach 1780-1854 - Mieczysław J. Adamczyk (ryc. 3)117
"Gdzie samiuteńkie cholerniki leżom zasypane". Rabczańskie reminiscencje XIX-wiecznych pomorów - Kamil Kowalczyk (ryc. 9)127
"Chałupa Sabały" na Krzeptówkach - Zbigniew Moździerz (ryc. 18)141
Tatrzańskie Towarzystwo Narciarzy - zarys dziejów - Jerzy Kapłon (ryc. 32) . .171
Prace nad wykorzystywaniem energii odnawialnej w schroniskach górskich PTTK w Karpatach Zachodnich - Jerzy Kalarus (ryc. 6)219
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. i)233
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 2) 237
Pomiary grubości pokrywy lodowej na Czarnym Stawie pod Rysami - Adam Choiński, Joanna Pociask-Karteczka (s. 237); Jan Kasprowicz a Słowiańszczyzna - Małgorzata Wnuk (s. 238); VIII Konferencja Naukowa "Pieniny -zapora - zmiany" - Ryszard M. Remiszewski (s. 239); "Gorczańskie Cienie" - Marek Kurzeja (s. 240); Na tropach nieznanych roślin w Ciśniańsko-Wetlińskim Parku Krajobrazowym - Tomasz Rzeczycki (s. 241)
OCHRONA PRZYRODY242
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2010 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 242)
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 12)244
Kamienne szopy pasterskie jako ginący element krajobrazu Beskidu Małego - Janusz Lach (s. 244); Zielony Stawek na Policy - Paweł Franczak (s. 249); Jan Nepomucen Kawalski, spiski malarz przełomu XVIII i XIX wieku - Andrzej Skorupa (s. 251)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 5)254
Jeszcze o najdawniejszych dziejach poznania Babiej Góry - Jerzy Pawłowski (s. 254); Udział PTT w budowaniu Kopca Piłsudskiego w Krakowie - Bogdan Śmigielski (s. 256); Dr Zofia Korczyńska - Teresa Ciesielska (s. 260)
RATOWNICTWO (ryc. 3)261
Mały Jaworowy 1910. Próba ustalenia chronologii wydarzeń - Tomasz Ch. Fuerst (s. 261); Działalność ratownicza TOPR w 2010 roku (ważniejsze interwencje) - Adam Marasek (s. 266)
TURYSTYKA (ryc. lo)283
Stulecie Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - Władysław Sosna (s. 283); Czterdziestolecie Klubu Górskiego "Grań" w Poznaniu (1970-2010) - Janusz Rochowski (s. 287); 55 lat Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie - Agata Kapłon (s. 291); Schronisko na Wysokim Kamieniu - Tomasz Rzeczycki (s. 291); XXVIII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Korona Sudetów Jeleniogórskich" - Regina Marczyk (s. 292); Inwestycje turystyczne w Górach Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 292); Nowe schronisko PTTK na Markowych Szczawinach - JS (s. 293); Papież Jan Paweł II patronem schroniska PTTK na Chochołowskiej - WAW (s. 294); Imię Ignacego Zatwarnickiegp dla schroniska PTTK w Komańczy - A. Tr. (s. 295); Nowe turystyczne odznaki górskie PTTK - J. Styczeń (s. 296)
SPELEOLOGIA (ryc. 5)296
Obraz Demianowskiej Jaskini Wolności w polskiej literaturze turystycznej - Łukasz Lewkowicz (s. 296); VI Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Jaskiń Turystycznych (ISCA) w Dolinie Demianowskiej - Łukasz Lewkowicz (s. 303)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 9)306
80 lat Jerzego Wali - Redakcja (s. 306); Jubileusz 8o-lecia Profesora Kazimierza Zarzyckiego - Zbigniew Mirek (s. 306); Kolej jakuszycka odbudowana - Tomasz Rzeczycki (s. 307); Sztolnia loa w Kowarach powraca do życia - Tomasz Rzeczycki (s. 309); Remont pomnika na Snozce - Ryszard M. Remiszewski (s. 310); Euroregion "Tatry" w 2010 roku - Agnieszka Pyzowska (s. 310); Nowy most w Krościenku nad Dunajcem - Ryszard M. Remiszewski (s. 313); V Spotkania Mędroli - Ryszard M. Remiszewski (s. 314); Rynek w Jaworkach - Ryszard M. Remiszewski (s. 314); Kazimierz Przerwa Tetmajer zakopiańskie obchody 145. rocznicy urodzin i 70. rocznicy śmierci poety - Adam Kitkowski (s. 315); Wystawa fotografii Adama Czarnowskiego w Muszynie - Krystyna Iwaszkiewicz (s. 317); Góra Parkowa w Beskidzie Sądeckim - Tomasz Rzeczycki (s. 317)
RÓŻNE (ryc. i)318
Leona Barszczewskiego fotografie gór - Joanna Pociask-Karteczka, Igor Strojecki (s. 318); Materiały Tytusa Chałubińskiego w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - Andrzej Tomczak (s. 323); Gajówka Mikołaja - Ewa Strauchmann (s. 324)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. l)325
Marian Ferster (1929-2009) - Janusz Konieczniak (s. 325)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA327
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2010 - Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 327); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2010 - Jerzy Kapłon (s. 332); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2010 r. - Jerzy Kalarus (s. 334)
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3)338
Świstak literacki - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 338); Krakowiacy czyli górale - Tadeusz Z. Bednarski (s. 341); Fryderyk Pautsch w górach i w Krakowie - Urszula Ormicka (s. 341); Nowe chalubinscianum - W. A. Wójcik (s. 342); Ludzie gór: Władysław Krygowski - Barbara Pytlos (s. 343); Nieznany Jan Gellner - Wiesław A. Wójcik (s. 348); Profesora Stefana Karola Kozłowskiego opowieść o archeologu i etnografie - Włodzimierzu Antoniewiczu - Zbigniew J. Wójcik (s. 351); Monografia muzeum w Rabce - Anna Spiss (s. 353); Rabka Juliana Zubrzyckiego - Maria I. Olszowska (s. 355); "Zadziwienia" - Maria I. Olszowska (s. 356); Słownik botaników działających na Słowacji - Wiesław A. Wójcik (s. 356); Tatrzańskie motyle Jarosława Wenty - Jerzy S. Dąbrowski (s. 357)
KRONIKA ZMARŁYCH359
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE363
NA OKŁADCE
Widok z Małych Pienin ku Pieninom (fot. Marek Majerczak)
WKŁADKI
I - Tatry Wysokie. Widok z Lodowej Przełęczy ku Staroleśnemu Szczytowi (2492 m)(fot. Kinga Chałubińska), po s. 16
II - Wiosna w Beskidzie Średnim. Widok z Chełmu ku grupie Łysiny (891 m), Lubomira (904 m) i Kamiennika (827 m) (fot. Janusz Andrusikiewicz), po s. 128
III - Projekt schroniska Karpackiego Towarzystwa Narciarzy na Hali Goryczkowej wykonany prawdopodobnie staraniem Koła Krakowskiego KTN w roku 1909 lub 1910 (Archiwum Państwowe w Krakowie) oraz odznaka TTN, po s. 176
IV - Góry Marmaroskie. Widok z Nieneski na Farcaul (1961 m) i masyw Popa Iwana Marmaroskiego (1936 m) (fot. Roman Zadora), po s. 288

>> Powrót <<