wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 79, rocznik 2013


SPIS TREŚCI
Oblicza górskiej śmierci - Zdzisław J. Ryn (ryc. 2)5
"Zawsze mogłam na nim polegać". Wspomnienie o Macieju Berbece - Małgorzata Janicka (ryc. 3)15
Trzy dni w Sanoku. Janusz Szuber rozmawia - Andrzej Sulikowski (ryc. 8) ...19
Góran Wahlenberg - XIX-wieczny badacz gór, przyrodnik i podróżnik - Zofia Surowiak-Chandra (ryc. 6)39
Bronisław Ryx o Zakopanem - Michał Jagiełło (ryc. i)50
Naukowo-podróżnicze dokonania Wincentego Pola w Karpatach - w świetle źródeł. W odpowiedzi obrońcom legendy "ojca" nowożytnej geografii polskiej - Tomasz Borucki (ryc. 5)67
Urbanistyka, architektura i sztuka Dukli, miasta prywatnego w górach - Bogusław Krasnowolski (ryc. 13)87
Z salonów na tatrzańskie szlaki. Kobiety w Towarzystwie Tatrzańskim - Dariusz Opałiński (ryc. 7)115
Tomasz Chlipała zwany Bulandą - czarownik i znachor z Gorców w świetle badań etnograficznych z lat 1960-1966 - Katarzyna Ceklarz (ryc. 5)127
Kozie nazwy w Tatrach - Wojciech Gąsienica Byrcyn (ryc. 4)153
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. i)167
Kronika
Badania naukowe (ryc. 2)171
Tatrzańskie Warsztaty Bentologiczne (Zakopane, 9-11 maja 2013 r.) - Małgorzata Kłonowska-Olejnik, Anna Banaś, Łukasz Pęksa, Joanna Pociask-Karteczka (s. 171); Badania naukowe w Pieninach w 2013 r. - Ryszard M. Remi-szewski (s. 173); Konferencja popularnonaukowa w 140. rocznicę powstania Towarzystwa Tatrzańskiego - A. Tr. (s. 174)
Ochrona przyrody (ryc. 5)175
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2013 - Filip Zięba, Tomasz Zwijacz Kozica (s. 175); Święto czeskich Karkonoszy - Krzysztof R. Mazurski (s. 181)
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 14)183
Wiatraki w okolicach Limanowej - Jan Wielek (s. 183); O feretronach z Polskiego Spiszą - Andrzej Skorupa (s. 187); Polodowcowa historia leszczyny(Corylus avellana L.) w polskiej części Karpat - Andrzej Obidowicz, Dorota Nalepka, Adam Walanus (s. 191)
Przyczynki historyczne (ryc. 5)196
Polskie schronisko turystyczne na Wzgórzu Giedymina w Szczawnic Zdroju - Tomasz Rzeczycki (s. 196); Wojenne pożegnania ojczyzny - Józef Nyka (s. 199); O "Jadwiniówce" i ludziach z nią związanych - Barbara Izdebska, Jan Izdebski (s. 204); Teodor Tripplin i Tytus Chałubiński - Jacek Kolbuszewski (s. 210); Uzupełnienie do biografii Tomasza Chlipały - Bulandy Marek Kurzeja (s. 212)
Ratownictwo (ryc. 5)214
Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2013 r. - Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 214); Działalność ratownicza TOPR w 2013 r. (wybrane interwencje) - Adam Marasek (s. 220)
Turystyka (ryc. 7)245
120. rocznica powstania Oddziału Pienińskiego TT-PTT-PTTK - rmr (s. 245); 25 lat Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 247); Otwarcie Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej na Przehybie - Barbara Baluc (s. 248); Nowy ośrodek KTG ZG PTTK na Turbaczu - Red. (s. 249); Konferencja "Zarys dziejów turystyki i przewodnictwa w Sudetach" - AT (s. 250); Babiogórskie nowości - Eugeniusz Kępiński (s. 251); Nieczynne Bobrowe Skały - Tomasz Rzeczycki (s. 251); Sprzedany budynek Andrzejówki - Tomasz Rzeczycki (s. 251); Szlak z Wieszczyny na Przełęcz Srebrną w Górach Opawskich - Tomasz Rzeczycki (s. 252)
W górach i poza górami (ryc. 7)253
Dziewięćdziesiąte urodziny Heleny Polakowej - Redakcja (s. 253); Jubileusz Profesora Mieczysława Jerzego Adamczyka - Redakcja (s. 253); Wystawa poświęcona pamięci Wincentego Birkenmajera - Marcin Praczyk (s. 254); Tablica upamiętniająca Profesora Jacka Woźniakowskiego - Red. (s. 254); Wystawa zdjęć Stanisława Jaworskiego w 3o-lecie śmierci - JSJ (s. 255); Nagrody za propagowanie kultury górski ej - Red. (s. 255); Nowa atrakcja Karkonoszy - Krzysztof R. Mazurski (s. 255); Ule kłodowe w Zubrzycy Górnej - Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Izba Pamięci Stanisława Nędzy-Kubińca - Marta i Mateusz Nędza-Kubiniec (s. 257); Muzeum Tatrzańskie w 2013 r. - Anna Wende-Surmiak (s. 257); Sromowce Niżne - 5oo-lecie starego i 25-lecie nowego kościoła - Ryszard M. Remiszewski (s. 259); Honorowe wyróżnienie dla Oddziału PTTK w Szczawnicy - Ryszard M. Remiszewski (s. 260); Uroczystości przy grobie Wojciecha Halczyna - Ryszard M. Remiszewski (s. 260); Katastrofa samolotowa na Babiej Górze - Eugeniusz Kępiński (s. 261)
Różne (ryc. 2)262
Żyrowickie Góry - jk (s. 262); Harcerska Akcja Schronisko - Krzysztof Wojtycza (s. 263)
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4)268
Andrzej Pietraszek - Tomasz Kowalik (s. 268); Teresa Fischer (1927-2003). Wspomnienie - Mieczysław Rokosz (s. 271)
Część sprawozdawcza (ryc. 4)276
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2013 - Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 276); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2013 - Jerzy Kapłon (s. 282); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2013 r. - Jerzy Kalarus (s. 289)
Piśmiennictwo293
Rekolekcje sprzed lat - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 293); Ks. Józef Tischner - dla najmłodszych - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 294); Górskie mitografie Władysława Orkana - Magdalena Jonca (s. 297); Opowiadania Adama Żuchowskiego - Joanna Pociask-Karteczka (s. 303); "Nowe" przygody dobrego pisarza Haska w Tatrach - Wiesław A. Wójcik (s. 304); O rzeźbie i rzeźbiarzach w Zakopanem w latach 1879-1939 - Anna Kostrzyńska-Miłosz (s. 305); Góry i Mgła - (waw) (s. 307); Przekraczanie granic. Rzeźbiarka Anna Ficoń - Anna Spiss (s. 308); Nowy przyczynek do etnografii Żywiecczyzny - Barbara Rosiek (s. 309); "Zapomniane Kresy" - Ryszard Kantor (s. 311); Goralenvolk - historia niedopisana... - Dawid Golik (s. 315; "Dlaczego ktoś bardzo zaangażowany we wspinaczkę ma w ogóle dzieci?". Książka o "oślepiającym blasku i mrocznej stronie ryzyka" - Andrzej Matuszyk (s. 321); Turystyka w polskich Sudetach 1945-1956 - Tomasz Rzeczycki (s. 327); Z dziejów XVIII-wiecznej kartografii tatrzańskiej - Zbigniew J. Wójcik (s. 328); Nowy przewodnik geologiczny po Sudetach - Kazimierz Kozakiewicz (s. 330); Śladami bitew i fortyfikacji - JWG (s. 332)
Kronika zmarłych335
Streszczenia obcojęzyczne342
Na okładce: Tatry Zachodnie. Mgły nad Doliną Rohacką (fot. Leszek Ogórek)
Wkładki
I - Gdzieś w Bieszczadach (fot. Jacek Ormicki) po s. 32
II - Beskid Śląski. Przy jednym z wykapów Czarnej Wisełki w grudniu 2011 r. (fot. Tomasz Borucki) po s. 80
III - Gorce. Bulandowa Kapliczka na polanie Jaworzyna Kamienicka (fot. Marek Majerczak) po s. 144
IV - Czarnohora. Widok spod przełęczy pod Pietrosem Czarnohorskim na Góry Marmaroskie (fot. Roman Zadora) po s. 288

>> Powrót <<