wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 80, rocznik 2014SPIS TREŚCI
Po drabinie ku szczytom - Jerzy W. Gajewski (ryc. 3) 5
Reakcje na śmierć w górach - Zdzisław ]. Ryn (ryc. 2)13
"W naszej letniej stolicy" czyli wywody Ludwika Szczepańskiego o Zakopanem - Magdalena Wulczynska (ryc. 4)23
Zagubiony pośród sześciu milionów. Maks Haneman (1882-194?) - Grażyna Herzig-Wolska (ryc. 8)37
Relacja z wycieczki Szczęsnego Morawskiego do Doliny Pięciu Stawów w 1866 roku - Agata Tobiasz (ryc. 6) 57
Wycieczki w góry i lasy. W Tatry - do Pięcistawów - Szczęsny Morawski (ryc. 7) 61
Wielkanoce w Pięciu Stawach - Leszek Sawicki (ryc. 14) 89
Teresa Egenhoffer. Słynna węgierska turystka i taterniczka - Károly Balázs (ryc. 5). 107
Chłopi karpaccy. U źródeł odmienności - Mieczysław I. Adamczyk (ryc. 7) 129
Rok obrzędowy w tradycji chłopskiej w Rabie Wyżnej i okolicach - Tobiasz Orzeł (ryc. 4) 151
Badania dialektologiczne na Podhalu - Maciej Rak (ryc. 8) 169
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) 181
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 1)185
Ważna praca doktorska z zakresu botaniki Karpat - zm (s. 185); Konferencja "Bogumił Hoff (1829-1894) _ ››odkrywca« "Wisły" - Renata Czyż (s. 186); "Drogi i Rozdroża". Ochrona zabytków w Polsce południowo-wschodniej po - 1945 r. (s 187) II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność ruchowa na obszarach górskich Polski i świata" - I (s. 187); "Górskie geopoetyki" - January Styczeń (s. 189)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 1) 175
Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2014 - Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba, (s. 190);
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 12) 195
Ryty naskalne Pod Mraźnicą w Skawicy Suchej Górze (Pasmo Polic) - Paweł Franczak (s. 195); Wykorzystanie analizy dendrochronologicznej dodatowania "Chałupy Sabały" w Zakopanem - Ryszard I. Kaczka, Monika Kaczmarczyk, Barbara Czajka, Zbigniew Moździerz (s. 196); Witraże w zabytkowych kościołach Polskiego Spisza - Andrzej Skorupa (s. 202)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 4) . 205
Mieczysław Rey, współzałożyciel i prezes Towarzystwa Tatrzańskiego - Jan Bujak (s. 205); Lata wojny w w "Schutzhütten-Zeitung" - Józef Nyka (s. 210)
RATOWNICTW0 (ryc. 7) 213
Działalność Grupy Beskidzkiej GOPR w 2014 r. - Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 213); Działalność ratownicza TOPR w 2014 roku (wybrane interwencje) - Adam Marasek (s.219)
TURYSTYKA (ryc. 7) 238
III Sympozjum Sudeckie - mh (s. 238); Kołowrotki na Szczelińcu Wielkim Błędnych Skałach - Tomasz Rzeczycki (s. 238); XXXII Narciarski Rajd Sudecki Śladami Marianny" - Julietta Janczewska (s. 239); Brukowana Hala Szrenicka - Tomasz Rzeczycki (s. 240); Sześćdziesięciolecie "Sieczków" - Artur Mida (s. 240); 60 lat Koła Przewodników Oddziału "Beskid" w Nowym S±czu - Barbara Bałuc (s. 242); Szlak Majdan - Świątkowa - JWG (s. 243); Szlaki górskie w opinii NIK - JWG (s. 244); 25 lat schroniska pod Bereśnikiem - Ryszard M. Remiszewski (s. 246); 20 lat Ośrodka KTG "U Źródeł Wisły" - Ryszard M. Remiszewski (s. 248)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 10) 248
Jubilaci, jubilaci! - Redakcja (s. 248); Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich - Marcin Guzik (s. 249); Kronika Babiej Góry 2014 r. - Eugeniusz Kępiński (s. 250); Muzeum Tatrzańskie w 2014 r. - Anna Wende-Surmiak (s. 251); "Chudobno mie mama miała... Dzieciństwo pod Tatrami" - Anna Kozak (s. 254); 110. rocznica powstania Związku Górali - Małgorzata Wonuczka (s. 255); Muzeum Pienińskie przeniesione do Szlachtowej - Ryszard M. Remiszewski (s. 256); Rewaloryzacja centrum Frydmana - Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Poświęcenie nowego sztandaru flisaków pienińskich - Ryszard M. Remiszewski (s. 257); Odsłonięcie tryptyku papieskiego na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju - Ryszard M. Remiszewski (s. 258); Zamknięcie wieży widokowej na Ślęży - Tomasz Rzeczycki (s. 259); Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie - Marcin Maciuk, Joanna Laskosz (s. 260)
RÓŻNE (ryc. 2) 262
Inwentaryzacja ruin schroniska Beskiden-Verein na Babiej Górze, z wykorzystaniem skaningowej i fotogrametrycznej chmury punktów - Karol Pytlewski (s. 262)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3) .264
Tadeusz Świerz (-Zaleski) - Wiesław A. Wójcik (s. 264); Aleksander Stanisław Wasung - Jerzy W. Gajewski (s. 271)
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 4) 272
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2014 - Janusz Konieczniak, ]erzy W. Gajewski (s. 272); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2014 - Jerzy Kapłon (s. 279); Działalność Spółki z o.o. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" W Nowym Sączu w 2014 r. - Jerzy Kalarus (s. 286)
PIŚMIENNICTWO 292
Polska monografia huculskiego kolędowania - Ryszard Kantor (s. 292); Orawiacy na fotografii Eugeniusza Sterculi - Anna Spiss (s. 294); Album o beskidzkiej Sidziníe - Anna Spiss (s. ); Fotografie gór i górali ze zbiorów Institut für Deutsche Ostarbeit - Ryszard Kantor (s. ); Dzieje parafii na Olczy - WAW (s. 298); Maciej Gąsienica Sieczka - przewodnik tatrzański - Katarzyna Tałuć (s. 299); Nowa rzecz o budownictwie pasterskim w Gorcach - Wiesław A. Wójcik (s. 301); Birkenmajerana - Zbigniew I. Wójcik (s. 302); Karpackie epizody geologiczne Stanisława Zaręcznego - Zbigniew ]. Wójcik (s. 304); O mapach Tatr WZKart 2014 i nie tylko 0 nich - Andrzej Z. Górski (s. 306)
KRONIKA ZMARŁYCH 311
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE316
Na okładce:
Tatry. Widok z Przełęczy pod Chłopkiem na stronę Hińczowej Doliny (fot. Beata Sęp)
Wkładki:
I - Maks Haneman, Zbójnickie Okno, olej. W zbiorach Salonu Sztuki Space Gallery w Krakowie w 2010 r., po s. 48
II - Na tatrzańskiej ścieżce (fot. Krzysztof Strzoda), po s. 96
III - Świadek dawnej granicy czechosłowacko-polskiej na głównym grzbiecie Gór Marmaroskich. Z lewej Farcaul (1961 m), W głębi po prawej masyw Popa Iwana Marmaroskiego (1936 m) (fot. Roman Zadora), po s. 256
IV - Gołoborze na św. Krzyżu w Górach Świętokrzyskich (fot. Paweł Pierściński), po s. 304

>> Powrót <<