wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 81, rocznik 2015


SPIS TREŚCI
Przygoda z górami. Wspomnienie o Profesor Halinie Piękoś-Mirkowej - Zbigniew Mirek (ryc. 11)5
Góry Gustawa Morcinka - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (ryc. 6) 27
Witkacy w Tatrach - Maciej Pinkwart (ryc. 5)43
Niemiecki przemysł wojenny u stóp Tatr - ]ózef Nyka (ryc. 12)63
Turystyka górska i alpinizm w Słowenii. Zarys dziejów - Wojciech Biedrzycki (ryc. 15) 87
Obozem wędrownym przez Gorgany i Czarnohorę - Jerzy Krzysztof Kreiner (ryc. 15) 109
Działalność naukowa Polaków w Andach Peruwiańskich - Andrzej Paulo (ryc. )137
Badania dialektologiczne na Polskiej Orawie - Maciej Rak (ryc. 9)157
Stara Wieś Spiska - Andrzej Skorupa (ryc. 5) 167
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1)177
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 1)183
Nowy doktorat z zakresu botaniki Pogórza Karpackiego - Zbigniew Mirek (s. 183); Bibliografia Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego – Maria Borczuch-Białkowska (s. 184); Międzynarodowa Konferencja Witkiewiczowska "Wokół Witkiewiczów" - J. Styczeń (s. 187); Góry w wyobraźni literackiej, kulturalnej, społecznej i politycznej na przełomie XIX i XX wieku – J. Styczeń (s. 187); Turystyka w Pieninach - Ryszard M. Remiszewski (s. 189); Centralna Biblioteka Górska PTTK i "Wierchy" na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Współczesne problemy działalności bibliotek W społeczeństwie informacyjnym" (Lwów, wrzesień 2015) - Maria Pawłowska (s. 189)
OCHRONA PRZYRODY (ryc. 5)190
Babiogórski Park Narodowy w 2015 r. - Maciej Mażul (s. 190); 90 lat rezerwatu "Bór na Czerwonem" - Agnieszka Zając (s. 193); Zwierzęta Tatrzańskiego Parku Narodowego w roku 2015 - Tomasz Zwijacz Kozica, Filip Zięba (s. 196);
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc.5) 203
Jeziorko na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim - Czesław Greń (s. 203); Skała z rytami w Skawicy, w miejscu zwanym Na Zalesiu (Pasmo Polic) – Paweł Franczak (s. 204); Zabytki Jaworzyny Spiskiej udostępnione - Monika Nyczanka (s. 206)
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 6)208
Tak zginął Papirus - Józef Nyka (s. 208); Ks. Kamil Kowalczyk (1986-2013). Badacz historii Rabki - Maria I. Olszewska (s. 211); Stefan Skalny – historyk górskiej wojskowości - Maria Stojakowska-Skalna (s. 213); Zapomniany grób Heleny Steczkowskiej (1837-1880) - uczestniczki wyprawy na Babią Górę w 1855 r. - Robert Wosiek (s. 215); Okowice czyli raki - Wojciech Gąsienica Byrcyn (s. 216)
RATOWNICTWO (ryc. 6)219
Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2015 r. (wybrane interwencje) - Szymon Wawrzuta, Katarzyna Rupentalska (s. 219); Działalność ratownicza TOPR w 2015 r. (wybrane interwencje) - Adam Marasek (s. 225)
TURYSTYKA (ryc. 7)248
Jubileusz 75-lecia Wojciecha Biedrzyckiego oraz półwiecza Jego współpracy z "Wierchami" - Redakcja (s. 248); Sześćdziesięciolecie SKPG w Krakowie - Sebastian Wypych (s. 249); Ruch turystyczny na obszarze Babiogórskiego Parku Narodowego w 2015 roku - Anna Arcikiewicz (s. 250); Nagroda za ekoinnowacyjność - Jerzy Kalarus (s 252); XXXIII Narciarski Rajd Sudecki "Wstęga Sudetów 2015" - Julietta Janczewska (s. 252); Asfaltowy czarny szlak do kopalni uranu - Tomasz Rzeczyckií (s. 253); Gorczańska "enklawa" – JWG (s. 254); Szlakiem przez Świerzową - JWG (s. 254)
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. ) 348
Odnowienie doktoratu Profesora Jacka Kolbuszewskiego - Ewa Grzęda (s. 255); Jubileuszowy koncert Andrzeja Mroza - ]S (S. 257); Głaz upamiętniający Zygmunta Andrzeja Heinricha - Stefan Heinrich (s. 257); Pomnik alpinistów, którzy zostali w górach na zawsze - Wiesław Kwaśniewicz (s. 258); Odsłonięcie tablicy Zdzisława Dziędzielewicza-Kirkina - Ryszard M. Remiszewski (s. 260); Flisackie wyróżnienie dla dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego - Ryszard M. Remiszewski (s. 261); Wydarzenie operowe na zamku czorsztyńskim - Ryszard M. Remiszewski (s. 261); 60 lat Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej - Ryszard M. Remiszewski (s 262); Muzeum Tatrzańskie w 2015 r. - Anna Wende-Sarmiak (S. 263); Odzyskanie nieruchomości przez Związek Podhalan w Zakopanem – Małgorzata Wnuk (s. 266); Kościół na Slęży po remoncie - Tomasz Rzeczycki (s. 267); PTTK-owska Noc Muzeów w Jeleniej Górze - Krzysztof Tęcza (s. 268)
RÓŻNE (ryc. 3)268
Krzyż Oficerski dla Janusza Rygielskiego - Tomasz Kowalik (s. 268); Cześć poległym - I WG (s. 270); Wpis do Złotej Księgi Miasta Żywca – Redakcja (s. 271); Zbiór fotografii górskich W Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie - Małgorzata Kanikuła (s. 271); Renowacja obrazu Matki Bożej Rychwałdzkiej - Ryszard M. Remiszewski (s. 272); Odnaleziona kopalnia w Srebrnej Górze - Tomasz Rzeczycki (s. 273); Sztolnia Ochrowa wydzierżawiona - Tomasz Rzeczycki (s. 274)
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI Gór (ryc. 5) 275
"Bez Tatr nie wyobrażam sobie życia". Małgorzata Janicka (1941-2014) - Apoloniasz Rajwa, Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 275); Wojciech Moszyński - Ryszard M. Remiszewski (s. 280); Romuald Romanowski - Ryszard M. Remiszewski (8. 281); Aleksander Stanisław Wasung (addenda) - Andrzej Rembalski (s. 282);
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 6) 283
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK w roku 2015 - Janusz Konieczniak, Jerzy W. Gajewski (s. 283); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK z działalności w roku 2015 - Jerzy Kapłon (s. 291); Działalność Spółki z O.O. Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK w Jeleniej Górze w w 2015 r. - Grzegorz Błaszczyk (s. 299); Działalność Spółki z O.O. Schroniska i Hotele PTTK "Karpaty" w Nowym Sączu w 2015 r. - Jerzy Kalarus (s. 302)
PIŚM1ENNICTWO (ryc. 7) 308
,,Wiklinowe ptaki" - Bolesław Faron (s. 308); Nowe opowiadania tatrzańskie Adama Żuchowskiego - Joanna Pociask-Karteczka (s. 310); "Ocalić ich pamięć" - Maria I. Olszewska (s. 310); Pionierska praca z zakresu etnolingwistyki Podhala - Wiesław A. Wójcik (s. 311); Ostatnia teka Stanisława Barabasza - Anna Kozak (s. 312); Pieniny na starej pocztówce - Tadeusz Z. Bednarski (S. 313); Nowy album o jaskiniach - Wiesław A. Wójcik (s. 314); Pierwsza księga o ptakach Tatr - Zbigniew Głowaciński (s. 315); Harcerze i Bieszczady - Tadeusz Perzanowski (s. 318); Zapiski wspomnieniowe Profesora Andrzeja Maneckiego - Zbigniew J. Wójcik (s. 320); Rzecz o dziejach przemysłu galicyjskiego - Zbigniew J. Wójcik (s. 322); Monografia Gdowa - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (323); Schroniska sowiogórskie na przedwojennych widokówkach - Tomasz Rzeczycki (s. 326); Przemyśl- wielka księga twierdzy - Jerzy W Gajewski (S. 327); Atlas Tatr - Andrzej Z. Górski (s. 330)
KRONIKA ZMARŁYCH335
STRESZCZENIA OBCOJĘZYCZNE229
Na okładce:
Beskid Żywiecki. Zimowy widok spod schroniska PTTK na Hali Lipowskiej ku Małej Fatrze oraz Workowi Raczańskiemu (fot. Natalia Figiel)
Wkładki:
I - Północna ściana Triglava. Fot. ze zbiorów Viktora Grošelja, po s. 96
II - Karpaty Wschodnie. Widok z granicy ukraińsko-rumuńskiej (dawniej polsko-rumuńskiej) na kopę Stoha (po prawej), z lewej, w głębi Pop Iwan czarnohorski (fot. Andrzej Sipior), po s. 128
III - Beskid Żywiecki. Widok spod Wytrzyszczona ku Romance (fot. Jacek Ormicki), po s. 288
IV - Masyw Lubogoszcza oglądany z okolicy obserwatorium astronomicznego na Łysinie w Beskidzie Średnim (fot. Roman Zadora) po s. 320

>> Powrót <<