wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 18, rocznik 1948


ROK OSIEMNASTY (1948)
Słowo wstępne prezesa PTT W. Wolskiego . . . . . . . . . . . . V
I
DZIEJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO 1873—1948
Ideologia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w przebiegu lat (18 ryc.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 3
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego (2 ryc.). J. Reychman . . . . . . . . . . . . 36
Siedemdziesiąt pięć lat pracy (38 ryc.). B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 41
Udział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w badaniach naukowych Tatr, Podhala i Karpat (1873—1948) (4 ryc.). J. Reychman . . . . . . . . . . . . 105
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie a rozwój narciarstwa w Polsce (14 ryc.). W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 117
Klub Wysokogórski PTT (15 ryc.). W. Paryski . . . . . . . . . . . . 132
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (9 ryc.). T. Pawłowski . . . . . . . . . . . . 146
II
O LUDZIACH I SPRAWACH GÓRSKICH
Na początku były góry (4 ryc.). R. . . . . . . . . . . . . 163
Przelot na Łomnicę (8 ryc.). B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 169
«Wrota Chałubińskiego» (10 ryc.). W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 186
Na przełomie (16 ryc.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 201
Beskidy sprzed ćwierć wieku (5 ryc.). W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 233
Pamięci zmarłych schronisk (9 ryc.). J. Oppenheim i W. Gentil-Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 240
Schronisko na Przehybie (7 ryc.). F. Rapf . . . . . . . . . . . . 254
Czasy pomiędzy wojnami (6 ryc.). J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 264
W latach wojennych (9 ryc.). S. Siedlecki . . . . . . . . . . . . 276
III
BIBLIOGRAFIA WYDAWNICTW PTT
Zestawienie wydawnictw PTT. B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia «Pamiętnika TT». J. Magiera . . . . . . . . . . . . 307
Bibliografia «Wierchów». J. Magiera . . . . . . . . . . . . 312
Bibliografia «Przeglądu Turystycznego». W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 335
Sprawozdania PTT . . . . . . . . . . . . 345
Streszczenie w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 347
Streszczenie w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 349
Streszczenie w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 350
O s o b n e d o d a t k i :
Dujawica (Kościelec) . . . . . . . . . . . . 32-33
Ganek . . . . . . . . . . . . 112-113
Wiosna na Toporowej Cyrhli . . . . . . . . . . . . 208-209
Koniaków (Beskid śląski) . . . . . . . . . . . . 256-257
Na okładce: Mnich (fot. S. Kolowca)

>> Powrót <<