wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 19, rocznik 1949


ROK DZIEWIĘTNASTY (1949)
Góry nasze — góry dla wszystkich (7 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . l
Badania speleologiczne w Tatrach (8 ryc.) S. Zwoliński . . . . . . . . . . . . 13
I
U Bartka w Roztoce (5 ryc.) J. Lande . . . . . . . . . . . . 35
Labirynt skalny na szczycie Gór Stołowych (10 ryc.) Z. Czeppe . . . . . . . . . . . . 44
Jezioro Rożnowskie (3 ryc.) F. Rapf . . . . . . . . . . . . 58
J. Oppenheim jako fotograf (4 ryc.) J. Sunderland . . . . . . . . . . . . 64
Ze wspomnień kaukaskich (5 ryc.) E. Hryniewiecki . . . . . . . . . . . . 70
Współczesne zlodowacenie Kaukazu (11 ryc.) E. Ruhle . . . . . . . . . . . . 88
Kronika:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 1948/49 (2 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 121
Obchód 75-lecia istnienia PTT (7 ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 125
Ifowe drogi ochrony przyrody (15 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . 133
Maty i Wielki Staw w Karkonoszach (7 ryc.) T. Komar . . . . . . . . . . . . 172
Meteorologiczne przyczyny powodzi w czerwcu 1948. W. Milata . . . . . . . . . . . . 189
W 300-lecie kolegium podolinieckiego (l ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . 193
Nieznane wiersze tatrzańskie Macieja Szukiewicza podał do druku W. K. . . . . . . . . . . . . 199
Projekt głównego szlaku podkarpackiego (4 ryc.) K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . 200
Podręcznik turystyki górskiej z 1746 r. J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 207
Badania naukowe (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 212
Podhale i Podkarpacie (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 227
Alpinizm — turystyka — ratownictwo (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 234
Sprawy turystyczne w Państwach Słowiańskich (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 245
Ziemie Zachodnie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 257
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 259
Przyczynki historyczne (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 287
Różne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 292
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . . 298
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 304
3pis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 307
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 308
3pis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 309
Osobne dodatki.
Na okładce: Turnie w grani Żabiego. Fot. T. i S. Zwoliński
Przed kartą tytułową: Wizja gór (spod Kasprowego ku Świnicy). Fot. H. Schabenbeck
Między stronami:
32— 33: Schronisko w Roztoce i Wołoszyn. Fot. W. Ostrowski
64— 65: Widły i Kieżmarski z Łomnicy. Fot. T. i S. Zwoliński 144—145: Widok z Kamiennego ku Bystrej i Starorobociańskiemu. Fot. T. i S. Zwoliński
208—209: Ranek w Beskidach. Fot. W. Szałaśny
16— 17. Plan jaskiń Bystrej i Kalackiej Turni w Tatrach.
48— 49: Plan szczytu Gór Stołowych.
96— 97: Lodowce Elbrusa.
112—113: Schematyczna mapka środkowej części północnego Kaukazu,

>> Powrót <<