wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 2, rocznik 1924


ROK DRUGI (1924)
Z korespondencji tatrzańskiej Mieczysława Karłowicza. (Wydali A. Chybiński i Roman Kordys) . . . . . . . . . . . . l
O sto mil (wiersz). Michał Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 20
Limba w Tatrach polskich (z 2 ilustracjami, 2 mapkami i grafikonem). Marjan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 23
Oszczypek; szkic monograficzny (z ilustracjami). Janusz Królikowski . . . . . . . . . . . . 36
Z podziemi tatrzańskich. – 1. Badanie grot w Tatrach polskich w r. 1923. Tadeusz Zwoliński. –. 2. Jaskinia wodna pod Pisaną. T. Zwoliński i T. Malicki. – (Z 6 ilustracjami i 2 planami grot) . . . . . . . . . . . . 47
W sprawie eksploatacji granitu na obszarze Tatr polskich (z 2 mapkami i grafikonem). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 63
Na nartach. Stanisław Dębicki . . . . . . . . . . . . 87
O Tetmajerowem "Skalnem Podhalu" (wiersz). Wład. Orkan . . . . . . . . . . . . 92
Pieniny. – 1. Przyroda Pienin. St. Kulczyński – 2. Pieniny pod względem krajobrazowym i turystycznym. K. Sosnowski – 3. Na Dunajcu. Jan Wiktor. – (Z 17 ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 94
Tajemnica obrazu (wiersz). Józef Jedlicz . . . . . . . . . . . . 136
Przyczynki do monografji Łomnicy (z l ilustr.) Janusz Chmielowski . . . . . . . . . . . . 141
Górale od Żywca (z 4 ilustr. i 2 planami domów). Seweryn Udziela . . . . . . . . . . . . 151
O potędze wód i lodowców w Tatrach (z 5 ilustr. i 3 grafikonami) Eugenjusz Romer . . . . . . . . . . . . 166
Na marginesie sporu o Jaworzynę. T. E. Modelski . . . . . . . . . . . . 183
Na skalnych krawędziach (z 7 ilustr.) Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 192
O Kołtunie i kołtunach albo o dwóch muzeach w Zakopanem. Wł. Orkan . . . . . . . . . . . . 205
Alfred Altenberg; wspomnienie pośmiertne (z portretem) . . . . . . . . . . . . 212
Kronika.
Fundacja Zamoyskich S. S. . . . . . . . . . . . . 214
Ostatnie fazy walki o Jaworzynę. A. Ch. . . . . . . . . . . . . 216
Przyszłe drogi Tow. Tatrzańskiego . . . . . . . . . . . . 222
Turystyka polska w Beskidzie Zachodnim. K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . 226
Wspomnienie o Wojciechu Roju (z ilustr.) J. Gw. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 234
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 237
Po1. Towarzystwo Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 238
Ochrona przyrody. . . . . . . . . . . . . 249
Turystyka . . . . . . . . . . . . 253
Stowarzyszenia i instytucje (z ilustr.) . . . . . . . . . . . . 257
Różne zapiski . . . . . . . . . . . . 262
Ostatnie wiadomości. . . . . . . . . . . . . 265
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 267
Ilustracje.
Rocznik ten zawiera 50 ilustracyj w tekście (w czem 4 mapki, 4 plany i: 5 grafikonów), – l ilustrację (rotograwurę) poza tekstem i l na okładce.
Ilustracje poza tekstem.
Okładka: Zamarła Turnia od Orlej perci, – cynkotypia z fot. D. K. K.
Wiatr halny, – rotograwura z obrazu olejnego St. Witkiewicza – przed kartą tytułową.
Rotograwura wykonana została w "Drukarni Nakładowej" w Krakowie, — cynkotypie w zakładzie graficznym "Atlas" we Lwowie, z wyjątkiem klisz na str. 101, 102, 103, 104, 107, 116, 117, 124, 125, 127, 194, 196, 199,201, 204, wypożyczonych nam uprzejmie przez Zarząd główny Pol. Tow. Tatrzańskiego, przez Redakcję "Ochrony Przyrody" i przez prof. K. Sosnowskiego, którym na tem miejscu składamy najszczersze podziękowanie.
Sprostowanie ważniejszych dostrzeżonych błędów.
Str: 38 w. 6 zam.: "ręki się chęta" – ma być: "ręki się "nie chyta"
str.: 42 w. 12 zam.: uboższy, a sernik — ma być uboższy w sernik.
str.: 47 w. 9 (w "Literaturze"): zam.: Hołubińska – ma być Hołubianka
str.: 63 w. 2 od dołu zam.: stroną – ma być: stronę.
str.: 64 w. 2 w przypisku zam.: każdą – ma być: wojną.
str.: 104 klisza została odwróconą; ma ona leżeć na prawym boku.

>> Powrót <<