wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 20, rocznik 1950-51


ROK DWUDZIESTY (1950-1951)
Dom w Poroninie — Maksym Tank . . . . . . . . . . . . 3
Turystyka polska na nowych drogach (19 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . 5
Od poronińskiej narady do Października (3 ryc.) J. Kalkowski . . . . . . . . . . . . 42
Powstanie Kostki Napierskiego 1651 r. (5 ryc.) A. Przyboś . . . . . . . . . . . . 56
W sprawie nowych badań nad przeszłością ruchów społecznych na Podhalu (8 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . 93
Gdy Tatry "Dunaj" oblewał dokoła... (7 ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . 114
Przez gorczańskie lasy (5 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 130
Region Sudecki i jego gospodarka (9 ryc.) S. Berezowski . . . . . . . . . . . . 143
Julian Marchlewski o Tatrach (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 171
Gospoda Włóczęgów (3 ryc.) F. K. Sawicki . . . . . . . . . . . . 174
Wiatr halny (4 ryc.) W. Milata . . . . . . . . . . . . 179
Łysina w Małym Beskidzie (3 ryc.) A. Weber . . . . . . . . . . . . .187
O Jurajskich Wierchach (Ł ryc.) K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . .189
O tzw. Wołochach na Słowacji — M. Gotkiewicz — . . . . . . . . . . . . .192
Władysław Matlakowski (2 ryc.) W. Gentil-Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 196
Kasprowy Wierch — narciarska góra (2 ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . .199
Słowo o SNPTT Zakopane (l ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 207
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie w 1950 r. (l ryc.) Kozielski . . . . . . . . . . . . 209
Badania ruchu turystycznego w górach (3 wykresy) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 211
Górska Odznaka Turystyczna (l ryc.) W. Krygowski217
Nowe przewodniki dla nowych turystów (5 ryc.) A. Chowański . . . . . . . . . . . . 221
K R O N I K A
Badania naukowe (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 229
Podhale i Podkarpacie . . . . . . . . . . . . 237
Alpinizm — turystyka — ratownictwo (13 .ryc.) . . . . . . . . . . . . 242
Sprawy turystyczne w Państwach Słowiańskich (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 266
Piśmiennictwo (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 275
Przyczynki historyczne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 299
Różne (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 306
Bibliografia górska (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 308
Uzupełnienia i sprostowania do Bibliografii Wydawnictw P. T. T. . . . . . . . . . . . . 314
Sprostowania do Kroniki Zmarłych w t. XVII . . . . . . . . . . . . 315
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 317
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 318
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 319
O S O B N E D O D A T K I
Na okładce: Pomnik Włodzimierza Lenina w Poroninie. – Fot. K. Jarochowski
Między stronami:
16 – 17: Spod Klimczoka na Skrzyczne. – Fot. B. Gajdzik
48 – 49: Takie są góry. Widok za szczytu Małej Wysokiej ku zachodowi. – Fot. R. W. Schramm
96 – 97: Z Mogielicy ku Modyniowi. – Fot. S. Kowenicki
130 – 131: Widok z Ćwilina na Gorce. – Fot. S. Kowenicki
138 – 139: Mapa szlaków turystycznych w Gorcach. – Opr. W. Krygowski
144 – 145: W górach Wałbrzyskich dymią kominy. – Fot. Pawilno-Pacewicz

>> Powrót <<