wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 22, rocznik 1953


ROK DWUDZIESTY DRUGI (1953)
Od "Młodej Polski" do Polski Ludowej. Pół wieku polskiego taternictwa klubowego (8 ryc.) J.A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 7
Alpinizm w Z.S.R.R. W 30-lecie radzieckiego alpinizmu 5 ryc. J. Wojsznis. . . . . . . . . . . . . 29
Podkarpacie i Słowacja w działalności rewolucyjnej J. M. Goslara 1845—1846 (6 ryc.) M. Tyrowicz . . . . . . . . . . . . 46
W sprawie nowych badań nad dziejami dawnego przemysłu na Podhalu (7 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . 66
Marian Smoluchowski — człowiek gór (12 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . 80
50 lat nowoczesnej geologii tatrzańskiej (3 ryc.) S. Sokołowski i J. Wyczółkowski . . . . . . . . . . . . 101
Z życia góralskiej biedoty w XIX w. (7 ryc.) W. Jostowa . . . . . . . . . . . . . . 110
Bieszczady coraz bliższe (6 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 131
Tiań-Szań Radziecki (7 ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . 141
Ślęza (4 ryc.) J. Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 149
Tragedia wybrańca ze Szczawnicy Pawła Fleszarza 1595 r. J. Mitkowski . . . . . . . . . . . . .159
W kominach Jaskini Zimnej (2 ryc.) S. Zwoliński . . . . . . . . . . . . 164
W roku zdobycia Szczytu Świata (l ryc.) J.A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 175
Najwyższe zdobyte góry (18 ryc.) J.K. Dorawski . . . . . . . . . . . . 178
Pierwsze mapy topograficzne Tatr z końca XVIII w. (6 ryc.) J. Szaflarski . . . . . . . . . . . . 201
Czechosłowacka turystyka i taternictwo (l ryc.) A. Veverka . . . . . . . . . . . . . 209
O budowie schronisk górskich B. Małachowski . . . . . . . . . . . . .211
KRONIKA
Badania naukowe (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 213
Podhale i Podkarpacie (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 220
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (27 ryc.) . . . . . . . . . . . . 238
Sprawy alpinistyczne na świecie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . .271
Ochrona przyrody (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . 276
Piśmiennictwo. . . . . . . . . . . . . 280
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . 293
Bibliografia górska (l ryc.). . . . . . . . . . . . 301
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 317
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . .318
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . 319
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . 320
O S O B N E D O D A T K I
Na okładce: Wypływ potoku z Wielkiego Stawu w Dolinie Pięciu Stawów Polskich — Fot. J. Młodziejowski
Między stronami:
16 — 17 W Dolinie xMałej Łąki — Fot. H. Czarnocki
80 — 81 Widok z Romanki ku Babiej Górze — Fot. T. Dorawski
112 — 113 Grupa Czerwonych Wierchów od zachodu — Fot. J. Słupski
256 — 257 Łąki na stokach Gór Złotych — Fot. B. Gajdzik

>> Powrót <<