wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 23, rocznik 1954


ROK DWUDZIESTY TRZECI (1954)
W dziesięciolecie turystyki Polski Ludowej (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Polacy w górach Kaukazu do końca XIX tu. (8 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Między Bobrem i Kaczawą (5 ryc.) M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Z dziejów dawnych przemysłów w Karpatach i Sudetach (11 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Ochrona przyrody u; Związku Radzieckim (4 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Uwagi o "Wierchach" Artura Malawskiego (l ryc.) T. Strumiłło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Minyag-Kangkar (5 ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Góry Świętokrzyskie (3 ryc.) J. Pazdur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Wiek męski, wiek klęski? (6 ryc.) J. A. Szczepański. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Szerpowie (6 ryc.) J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Wspomnienie o Józefie Oppenheimie (l ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Z dziejów chłopskich walk o Turbacz (2 ryc.) J. Rychlikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Projektowanie schronisk górskich (3 ryc.) M. Kuczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Wytiuórca ludowy ria Podhalu (4 ryc.) W. G. Tippenhauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Turystyczne raidy narciarskie (l ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Opis wycieczki w Tatry w r. 1841 (2 ryc.) S. Sierotwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Wieś "weprana tu zaświaty" (2 ryc.) K. Sosnowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
O niektórych błędnych nazwach w Beskidzie Zachodnim (l ryc ) A. Siemionow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Organizm człowieka na himalajskich wysokościach (G. Pugh i M. Ward — tłum. J. J. Szczepański) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
K R O N I K A
Badania naukowe (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tatry Podhale i Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Sprawy alpinistyczne na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Ochrona przyrody (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Różne (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
O S O B N E D O D A T K I
Na okładce: Widok z grani Szpiglasowego Wierchu w stronę Mięguszowieckiego Szczytu Fot. W. Maciołowski
Między stronami:
48 - 49 Stary szałas pasterski w Beskidzie Niskim - Fot. K. Kumorowicz
64 - 65 W okolicy Dusznik - Fot. J. Bułhak
112 - 113 Widok z Polany Rusinowej - Fot. Z. Zwolińska
208 - 209 Pieniny z drogi do Falsztyna - Fot. W. Żardecki

>> Powrót <<