wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 24, rocznik 1955


ROK DWUDZIESTY CZWARTY (1955)
Zwycięstwo idei górskich Parków Narodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Stanisław Staszic — pierwszy polski taternik (4 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chłopskie karczunki wypaleniskowe na Żywieczyźnie w okresie gospodarki folwarcznej, (5 ryc.) J. Broda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1805-1955. Półtora wieku polskiej turystyki wysokogórskiej (6 ryc.) J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Krajobrazy wzruszeń (7 rys.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
W Roku Mickiewiczowskim (l ryc.) S. Sierotwiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Świętopełk i jego podróż do Tatr (4 ryc.) J. Zborowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Paweł Oszelda bojownik Wiosny Ludów (2 ryc.) W. Most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Góra Św. Anny i jej okolice (7 ryc.) A. Hornig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Początki osadnictwa w Karpatach Polskich (13 ryc.) A. Żaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Przyczynki do dziejów turystyki w Sudetach (3 ryc.) T. Steć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Szturm na szczyty ośmiotysięczne (4 ryc.) J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
O strefie górnej granicy lasu w Tatrach (3 ryc.) S. Myczkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ałtaj Radziecki (l ryc.) B. Małachowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Wędrówki zarobkowe górali podhalańskich (3 ryc.) W. Jostowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Na temat "Wierchów" (A. Chowański) (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Kronika
Badania naukowe (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Ziemie Zachodnie — Podhale — Podkarpacie (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Sprawy alpinistyczne na świecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Ochrona Przyrody (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (13 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Różne
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
Bibliografia górska (K. Polak) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Kronika Zmarłych (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
O s o b n e d o d a t k i
Na okładce: Widok znad Czeskiego Stawu ku Jaworowym Turniom - Fot. S. Urbański
Między stronami:
32 - 33 Babia Góra z Rysianki - Fot. Z. Wrześniowski
48 - 49 Spod Szpiglasowego Wierchu - Fot. A. Skoczylas
144 - 145 Las na stoku Ślęzy - Fot. R. W. Schramm
192 - 193 Połonina Wetlińska z drogi na Smerek - Fot. P. Czartoryski
Przerywniki na str. 62 - 66 - Rys. D. Sokołowska

>> Powrót <<