wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 25, rocznik 1956


ROK DWUDZIESTY PIĄTY (1956)
O turystyce górskiej — bez frazesów (9 ryc.) . . . . . . . . . . . 5
Walka o Pieniny (6 ryc.) W. Goetel . . . . . . . . . . . . . 24
Z dziejów turystyki polskiej w Karkonoszach (4 ryc.) Z. Michniewicz . . . 42
Pierwsze prace górnicze w okolicach Szczawnicy (4 ryc.) M. Matras . . . 57
O zapomnianych hutach szklanych w Juszczynie (5 ryc.) Z. Bubak 71
Z wierszy górskich, W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . 82
Na ostrzu Zamarłej (l ryc.) T. Strumiłło . . . . . . . . . . . 85
Na tułaczych szlakach górali (5 ryc.) M. Golkiewicz . . . . . . . 89
Na wschód od Osławy (6 ryc.) R. W. Schramm . . . . . . . . . . 101
Zagadka "śnieżnego człowieka" (4 ryc.) J. K. Dorawski . . . . 125
Najpiękniejsze góry świata (8 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . 146
Krywań, narodowa góra Słowaków (9 ryc.) W. H. Paryski . . . . . . 155
Świat roślin i zwierząt w Bieszczadach Polskich (6 ryc.) W. Grodziński . 168
Nad "Dziennikiem podróży do Tatrów" Seweryna Goszczyńskiego, S. Sierotwiński 177
Wśród ogromu gór radzieckich (3 ryc.) J. A. Szczepański . . . . . . . 185
Rozmowa z czytelnikami . . . . . . . . . . . . . . . 193
K r o n i k a 198
Badania naukowe (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . 198
Tatry-— Podhale —Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . 214
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (14 ryc.) . . . . . . . . 218
Sprawy alpinistyczne na świecie . . . . . . . . . . . . . 241
Ochrona przyrody (14 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (9 ryc.) . . . . . . . . . 267
Różne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Bibliografia górska, K. Polak . . . . . . . . . . . . . . 295
Kronika Zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . 311
Spis rzeczy w języku rosyjskim . . . . . . . . . . 313
Spis rzeczy w języku angielskim . . . . . . . 314
Spis rzeczy w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . 315
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . 316
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
O s o b n e d o d a t k i
Na okładce: W Dolinie Białej Wody — fot. J. Michejda.
Między stronami:
32— 33 Z progu Doliny Czeskiej ku wschodowi — Fot. W. Maciołowski
96— 97 Z Hali Redykalnej w stronę Małej Fatry — Fot. Z. Płonka
112—113 W Nasiczniańskim Potoku — Fot. J. Michejda
192—193 Widok z Leskowca ku Babiej Górze i Policy — Fot, F. Moskała
Przerywniki rys. Danuta Sokołowska

>> Powrót <<