wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 26, rocznik 1957


ROK DWUDZIESTY SZÓSTY (1957)
Co dalej? Z okazji jubileuszu narciarstwa polskiego (6 ryc.). Z. Węgrzyn i B. Małachowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Na zapomnianych szlakach Sudetów (9 ryc.). Z. Bukowiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Tatry i górale w twórczości Bałuckiego (5 ryc.). A. Zyga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
W górach Arrieryki Północnej (13 ryc.). S. Jarosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Na nartach przed pięćdziesięciu laty (4 ryc.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Notatki tylmanowskie (6 ryc.). W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Lawiny — biała zagadka przyrody (10 ryc.). S. Myczkowski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Słowacki Raj (9 ryc.). J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
"Operacja Kazalnica" (3 ryc.). J. Długosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
.Ze szkicownika turysty. S. Pagaczewski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ludzie i sprawy górskie
Bój o zlepieniec koperszadzki (5 ryc.). E. Passendorfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
"Der Judenrat in Zakopane". J. Zborowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Szlaki Karkonoszy w dawnej grafice (5 ryc.). Z. Michniewicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Zeznania żebraka o udziale w powstaniu Chochołowskim. W. Bazielich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Bulanda — ostatni czarodziej gorczański (l ryc.). S. Flizak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Paleolityczni łowcy niedźwiedzi w Górach Kaczawskich (4 ryc.). M. Malinowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
"Wojeńskie" pieśni beskidzkie (l ryc.). W. Ost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
O muzyce żywieckiej (3 ryc.). J. Mikś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208
Kronika
Badania naukowe (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Tatry — Podhale -— Podkarpacie (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Turystyka górska w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Sprawy alpinistyczne na świecie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Ochrona przyrody (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Piśmiennictwo (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .304
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .327
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Streszczenia
w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .361
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .365
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .367
O s o b n e d o d a t k i
Na okładce: Widok z Małego Lodowego na Ostry i Jaworowe Turnie - Fot. J. Rozwadowski
Między stronami:
48 - 49 Mała Fatra z Wielkiej Raczy. - Fot. E. Moskała
104 - 105 Morze mgieł w Tatrach. - Fot. J. Januszkowski
144 - 144 Sławkowski Szczyt z Doliny Staroleśnej. - Fot. J. Rozwadowski
192 - 193 W puszczy Jodłowej. - Fot. J. Siudowski
Obwoluta i przerywniki - Danuta Sokołowska

>> Powrót <<