wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 27, rocznik 1958


ROK DWUDZIESTY SIÓDMY (1958)
Chodzi o dach nad głową (12 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Podróże polskie do kąpieli bardiowskich w XVIII i na początku XIX wieku (15 ryc.) J. Reychman . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Z geomorfologii jaskiń tatrzańskich (9 ryc.) Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Żeromski a Tatry (9 ryc.) W. Słodkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
"Planino Pirin planino" (4 ryc.) W. Krygowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Od pierwszego do trzeciego schroniska na Turbaczu (8 ryc.) J. Kabłak Ziembicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Kto woła pomocy (8 ryc.) J. Długosz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Fudzi —- święta góra Japończyków (6 ryc.) M. Babiński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Ludzie i sprawy górskie
Historia przemysłu metalowego w Beskidzie Śląskim (6 ryc.) A. Waszek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Opowieści ludowe z gór (8 ryc.) S. Flizak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Sabała a powstanie Chochołowskie W. Bazielich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Z dziejów zielarstwa w Sudetach K. Hempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Osuwiska ziemi w Beskidzie Niskim i Bieszczadach (4 ryc.) A. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
"Zakopanoptikon" i "Wielki Dzień" Andrzeja Struga (2 ryc.) W. Gentil Tippenhauer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
Białe koronki z Zielonego Śląska (3 ryc.) W. Oszelda (Most) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Kolejki czy wyciągi (głos w dyskusji) (4 ryc.) Z. Płonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
K r o n i k a
Badania naukowe (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Tatry — Podhale — Podkarpacie (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Turystyka górska w państwach słowiańskich (5 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Sprawy alpinistyczne na świecie (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Ochrona przyrody (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Różne (l ryc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
Bibliografia górska K. Polak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Streszczenia
w języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
w języku francuskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Spis rzeczy w języku polskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

>> Powrót <<