wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 29, rocznik 1960


ROK DWUDZIESTY DZIEWIĄTY (1959)
Góry których miano jest Tatry (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 5
Studia nad kulturą pasterską w Karpatach północnych (15 ryc.) — K. Dobrowolski . . . . . . . . . . . . 7
Z wędrówek po szałasach rumuńskich (17 ryc.) — B. Kopczyńska-Jaworska. . . . . . . . . . . . . 52
Beata Łaska — pierwsza turystka tatrzańska (3 ryc.) — J. Nyka . . . . . . . . . . . . 78
"Beskidzie zielony, w trzy rzędy sadzany..." (15 ryc.) — W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 89
Na wschodniej ścianie Matterhornu (4 ryc.) — S. Biel . . . . . . . . . . . . 113
Góry na wesoło (14 ryc.) — W. Krygowski. . . . . . . . . . . . . 127
L u d z i e i s p r a w y g ó r s k i e
Stan zwierzyny w Ta/trach w roku 1959 i w latach poprzednich (9 ryc.) — L. Podobiński . . . . . . . . . . . . 137
W sercu Małej Fatry (5 ryc.) — Z. Płonka . . . . . . . . . . . . 155
Ze wspomnień starego turysty (2 ryc.) — T. Kruszyński . . . . . . . . . . . . 163
Sytuacja pracownika w przemyśle (górniczym l huitniczym w Tatrach (3 ryc.) — W. Jostowa . . . . . . . . . . . . 171
K r o n i k a
Badania naukowe (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 183
Tatry — Podhale — Podkarpacie (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 188
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . 192
Turystyka w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . . 210
Sprawy alpinistyczne na świecie (2 ryc.) . . . . . . . . . . . . 212
Ochrona przyrody (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 219
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 231
Piśmiennictwo. . . . . . . . . . . . . 246
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 259
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 294
S t r e s z c z e n i a
W języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 295
W języku angielskim . . . . . . . . . . . . 296
W języku francuskim . . . . . . . . . . . . 298
W k ł a d k i :
I po str. 32: Grupa Lipowskiej z Wielkiej Raczy – Fot. E. Moskała
II po str. 80: Widok z Łomnicy w stronę Gerlachu – Fot. J. Pierzchalanka
III po str. 144: Wodogrzmoty Mickiewicza – Fot. E. Moskała
IV po str. 176: Zachód słońca na Przełęczy Kondrackiej
N a o k ł a d c e:
Droga z Palenicy – Fot. E. Moskała

>> Powrót <<