wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 3, rocznik 1925


ROK TRZECI (1925)
Władysław Zamoyski. Wspomnienie pośmiertne (z 3-ma ilustracyami). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . l
Spór o Jaworzynę a park narodowy tatrzański (z 2-ma ilustracyami poza tekstem). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 10
Po śnieżnej grani (z 2-ma ilustracyami). Maryan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 43
Przewodnicy. Z cyklu "Z Podhala" (wiersz). Jan Kasprowicz . . . . . . . . . . . . 53
Na piargu. Szkic biologiczny (z 9-ciu ilustr.). Władysław Szafer . . . . . . . . . . . . 56
Jesienna wycieczka na Babią Górę. W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 68
Początki taternictwa. Jan Dürr . . . . . . . . . . . . 70
Z dziejów stosunków kościelnych na Podhalu z końcem XVI i na początku XVII wieku. Adolf Chybinski . . . . . . . . . . . . 83
Ideologia alpinistyczna Mallory'ego. (Wyprawy na Mount Everest). (z 4-ma ilustr,). Bronisław Romaniszyn . . . . . . . . . . . . 89
Odeszła mię ma dusza... Z cyklu: "Na pustaciach" (wiersz). J. B. K. . . . . . . . 118
Beskid Mały (z 14-ma ilustr.). Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 119
Emil Zegadłowicz i "Powsinogi Beskidskie" . . . . . . . . . . . . 160
Beskid w poezyi E. Zegadłowicza: Edward Kozikowski . . . . . . . . . . . . 161
Poeta beskidzki. Maryla Wolska . . . . . . . . . . . . 167
Wiązanka poezyj E. Zegadłowicza . . . . . . . . . . . . 171
Historya jednej wycieczki (z Gorganów) (z 6-ma ilustr.). Adam Lenkiewicz . . . . . . . . . . . . 195
Przyczynki do poznania grot lodowych w Tatrach. 1. W. Goetel, ? 2. L. Chrobak (z l ilustr.), ? 3. J. Gadomski . . . . . . . . . . . . 214
O góralach i ich stosunku do ludności napływowej. Tadeusz Mischke . . . . . . . . . . . . 218
Z włóczęgi po Tatrach. Doliną Białej Wody przez ścianę północną na galerję (z 3-ma ilustr. w tekście i l poza tekstem). Ks. Jan Humpola. . . . . . . . . . . . . 225
Kronika.
Fundacja Zamoyskich (akt fundacyjny) . . . . . . . . . . . . 244
Słów kilka o Bibliotece publicznej w Zakopanem. Jerzy Gawliński . . . . . . . . . . . . 247
Badania naukowe (z 4-ma ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 250
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 265
Turystyka (z 2-ma ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 270
Kronika zakopiańska. K. Kwaśniewski . . . . . . . . . . . . 276
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 282
Różne zapiski . . . . . . . . . . . . 285
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Urzędowe sprawozdania i komunikaty . . . . . . . . . . . . 288
Od Redakcyi.
Ilustracje
Rocznik ten zawiera ilustracyj w tekście, ? 2 tabele, (3 il.) cynkotopowe poza tekstem (ilustrujące artykuły W. Goetla i ks. J. Humpoli), ? 1 cynkotopię na okładce (Ganek, fot. T. i S. Zwolińskich), ? 1 rotograwurę (Obóz Chałubińskiego, z obrazu olejnego T. Ajdukiewicza).
Rotograwura wykonana została w Drukarni Narodowej w Krakowie, cynkotypie w kliszarni W. Hotry we Lwowie.

>> Powrót <<