wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 30, rocznik 1961


ROK TRZYDZIESTY (1961)
W górach Hindukuszu (7 ryc.) - S. Biel . . . . . . . . . . . . 5
Jaskinia Śnieżna (5 ryc.) - B. Uchmański i J. Rudnicki . . . . . . . . . . . . 19
Przemiany gospodarcze w regionie Podhala (11 ryc.) - W Czarkowska i W. Leszczycka . . . . . . . . . . . . 30
O ochronę Tatr
Z walki o piękno Tatr (6 ryc.) - W. Goetel . . . . . . . . . . . . 47
Ku czemu idą Tatry (4 ryc.) - J. Kowalski . . . . . . . . . . . . 65
Dhaulagiri 1960 (7 ryc.) - A. Skoczylas . . . . . . . . . . . . 72
Czterdzieści lat Karpat (11 ryc.) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 90
Uroda Ziemi Kłodzkiej (8 ryc.) - J. Szulc . . . . . . . . . . . . 117
Ludzie i sprawy górskie
Listy Sabały (l ryc.) - J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 122
Obrzędy i zwyczaje pasterskie w Beskidzie Wyspowym (7 ryc.) - M. Lechowska-Bujak . . . . . . . . . . . . 125
Jesieniowiska i zimówki pasterskie w Tatrach (2 ryc.) - W. Jostowa . . . . . . . . . . . . 133
Konopnicka w górach (l ryc.) - O. Błażejewicz . . . . . . . . . . . . 137
W świecie goryczek (7 ryc.) - J. Gawłowska . . . . . . . . . . . . 142
O Wojtku, co wydobywał mowę z drewnianych kloców (3 ryc.) - A. Florek Skupień . . . . . . . . . . . . 150
Zakopiański dom mody góralskiej (4 ryc.) - W. Gentil-Tippenhauer . . . . . . . . . . . . 154
Amerykańskie Parki Narodowe - dzisiaj (5 ryc.) - J. Kruczała . . . . . . . . . . . . 161
Chronologia tatrzańskich wypraw Chałubińskiego (4 ryc.) - Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . 170
Najwyższe zdobyte szczyty (l ryc.) - J. K. Dorawski . . . . . . . . . . . . 179
Jak budowano trakt podkarpacki w 1818-1823 r. (2 ryc.) - M. Tobiasz . . . . . . . . . . . . 187
Pamiętnik żelarza Jana Janosa (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 192
Kronika
Badania naukowe (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 199
Tatry - Podhale - Podkarpacie (7 ryc.) . . . . . . . . . . . . 207
Turystyka - taternictwo - ratownictwo (15 ryc.) . . . . . . . . . . . . 217
Turystyka w państwach słowiańskich (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 237
Sprawy alpinistyczne na świecie (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . 241
Ochrona przyrody (4 ryc.) . . . . . . . . . . . . 249
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (6 ryc.) . . . . . . . . . . . . 256

>> Powrót <<