wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 31, rocznik 1962


ROK TRZYDZIESTY PIERWSZY (1962)
1923 — 1963 (l ryc.) . . . . . . . . . . . . 7
Podziemia Jaskini Czarnej (10 ryc.) — J. F. Rabek . . . . . . . . . . . . 10
W sprawie najwyżej w Polsce położonej siedziby człowieka epoki lodowej (6 ryc.) — Z. Wójcik . . . . . . . . . . . . 32
Wyprawa do jaskiń Kuby (13 ryc.) — P. Burchard . . . . . . . . . . . . 46
Twoje Bieszczady (3 ryc.) — W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 66
Twarz Szchary (6 ryc.) — J. Długosz . . . . . . . . . . . . 75
Z. Kozińca po 65 latach (6 ryc.) — J. G. H. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 96
Maćkowe baby — H. Nowobielska . . . . . . . . . . . . 109
Beskid Sądecki w literaturze i sztuce (9 ryc.) — A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . 113
L u d z i e i s p r a w y g ó r s k i e
Góry na ekranie (7 ryc.) — A. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 181
"Raczyli odwiedzić Tatry" (3 ryc.) — J. Zborowski . . . . . . . . . . . . 147
Z biegiem Orawicy i Orawy (9 ryc.) — M. Gotkiewicz . . . . . . . . . . . . 159
Z osobliwości Sudetów (4 ryc.) — A. Łaszczyński . . . . . . . . . . . . 172
Gospodarka wodna w dolinie Soły (4 ryc.) — W. Bolesta . . . . . . . . . . . . 176
K r o n i k a
Badania naukowe (14 ryc.) . . . . . . . . . . . . 185
W górach i pod górami (15 ryc.) . . . . . . . . . . . . 198
Turystyka — taternictwo — ratownictwo (10 ryc.) . . . . . . . . . . . . 216
Turystyka w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . . 236
Sprawy alpinistyczne na świecie (3 ryc.) . . . . . . . . . . . . 239
Ochrona przyrody (11 ryc.) . . . . . . . . . . . . 245
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (8 ryc.) . . . . . . . . . . . . 264
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 274
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 288
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 316
S t r e s z c z e n i a
W języku rosyjskim . . . . . . . . . . . . 318
W języku angielskim . . . . . . . . . . . . 319
W języku francuskim . . . . . . . . . . . . 321
W k ł a d k i
I po str. 80 Wołowiec – Fot. R. Siwicki
II po str, 144 Rusinowa Polana – Fot. J. Sunderland
III po str. 224 Śniegi w dolinie Jaworzynki – Fot. R. Siwicki
IV po str. 256 Zejście do Ujsołów – Fot. R. Siwicki
N a o k ł a d c e :
Wąwóz Homole – Fot. E. Moskała

>> Powrót <<