wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 32, rocznik 1963


ROK TRZYDZIESTY DRUGI (1963)
90 lat turystyki górskiej . . . . . . . . . . . . 5
Hindukusz 1962 (Dolina Mandaras) (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 7
Kraszewski w górach i o górach (ryc. 8) — Aleksander Zyga . . . . . . . . . . . . 36
W urwiskach Dolomitów (ryc. 9) — Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 66
Mont Blanc (Zdobycie szczytu) (ryc. 15) — Bolesław Chwaściński . . . . . . . . . . . . 86
Karola Brzozowskiego wejście w r. 1869 na Pir Omar Gudrun (2588 m) (ryc. 5) — Jan Reychiman . . . . . . . . . . . . 119
Góry w twórczości Juliusza Przybosia (ryc. 2) — Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 130
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
Karpaty w kampanii wrześniowej 1939 r. (ryc. 7) — Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 141
Sudeckie (przyczynki (ryc. 7) — Tadeusz Steć . . . . . . . . . . . . 163
Modrzew w Górach Świętokrzyskich (ryc. 9)'— Jan Jerzy Karpiński . . . . . . . . . . . . 175
"Raczyli odwiedzić Tatry" (Część II) (ryc. 3) — Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 185
Polski film górski (ryc. 6) — Aleksander Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 196
Z raptularzy tatrzańskich Walerego Eliasza (ryc. 2) — Zofia Tobiaszowa . . . . . . . . . . . . 212
Mnichowe skarby (ryc. 1) — Stefan Zwoliński . . . . . . . . . . . . 217
O nieznanej autobiografii B. Z. Stęczyńskiego (ryc. 2) — Wacław Olszewicz . . . . . . . . . . . . 222
Karkonosze wczoraj i dziś (ryc. 1) — Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 226
Niezwykłe spotkanie w Tatrach . . . . . . . . . . . . 230
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 235
W górach i pod górami (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 246
Turystyka — taternictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 254
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 274
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 277
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 284
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 292
Różne . . . . . . . . . . . . 303
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 304
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 313
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 342
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 343
Wkładki:
I — Z Długiego Upłazu w stronę Starorobociańskiego Szczytu (fot. E. Moskała) ... po str. 64, II
— W Dolinie Kieżmarskiej (fot. R. Siwicki) ... po str. 128, III
— Przełom Sanu pod Otrytem (fot. A. Czarnowski) ... po str. 224, IV
— Hinczowy Staw (fot. R. Siwicki) ... po str. 304
Na okładce:
Tatry Bielskie z Murzasichla (fot. H. Schiller)

>> Powrót <<