wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 33, rocznik 1964


ROK TRZYDZIESTY TRZECI (1964)
W bogatych czasach naszego pokolenia (W XX-lecie Polski Ludowej) (ryc. 11) — Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 5
Trzecia polska wyprawa w Hindukusz (ryc. 12) — Bogdan Mac . . . . . . . . . . . . 27
Zwiad socjologiczny w Tatrach (Badania nad ruchem turystycznym w rejonie Hali Gąsienicowej (ryc. 7) — Andrzej Marchlewski, Andrzej Ziemilski . . . . . . . . . . . . 51
Skały Beskidu Sądeckiego (ryc. 7) — Adam Czarnowski . . . . . . . . . . . . 77
Mont Maudit — filar bez odwrotu (ryc. 4) — Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 89
Jaskinie Gór Świętokrzyskich (ryc. 18) — Bronisław Wojciech Wołoszyn, Zbigniew Wójcik . . . . . . . . . . . . 98
Czarnodunajecki jarmark (ryc. 2) — Maria Grodecka-Dziedzicowa . . . . . . . . . . . . 125
Ondraszek, Janosik, Szuhaj w literaturze czeskiej (ryc. 5) — Edward Madany . . . . . . . . . . . . 131
L u d z i e  i  s p r a w y  g ó r s k i e
O przyszłość alpinizmu polskiego (ryc. 1) — J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 153
"Raczyli odwiedzić Tatry" (Część III — Dokończenie) (ryc. 4) — Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 158
Olszówka, wieś beskidzka, i jej dawne dzieje (ryc. 5) — Józef Mitkowski . . . . . . . . . . . . 172
Kopalnie i huty żelaza w Beskidzie średnim i Małym w XIX w. (ryc. 5) — Edward Pietraszek . . . . . . . . . . . . 183
Zagospodarowanie hal w rejonie Jaworek (ryc. 2) — Krystyna Dybczyńska . . . . . . . . . . . . 192
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 201
W górach i pod górami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 209
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 219
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 229
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 231
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 241
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (rys. 2) . . . . . . . . . . . . 254
Różne (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 265
Piśmiennictwo (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 268
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 284
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 311
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 315
Wkładki:
I — W Dolinie Jaworowej. Kołowy, Lodowy i Jaworowe Szczyty (fot. J. Vogel) ... po str. 64;
II — Światła i cienie w dolinie Jaworzynki (fot. R. Siwicki) ... po str. 112;
III — Czarny Staw Gąsienicowy (fot. R. Siwicki) ... po str. 144;
IV — Babla Góra z Urwistego Wąwozu (fot. S. Czernelecki) ... po str. 256.
Na okładce:
Widok z Doliny za Mnichem w kierunku Lodowego (fot. H. Schiller).

>> Powrót <<