wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 34, rocznik 1965


Kazimierz Tetmajer wśród nas (ryc. 4) - Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 5
Pozytywiści wobec Tatr (ryc. 6) - Jacek Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 16
Czas pierwszej kukułki (ryc. 4) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 41
Gospodarka wodna a cechy naturalnego krajobrazu Karpat polskich (ryc. 7) - Stanisław Murczyński . . . . . . . . . . . . 50
Gladiatorzy czy alpiniści? (ryc. 6) - Stanisław Biel . . . . . . . . . . . . 64
Głębokie wiercenia w Zakopanem (ryc. 2) - Stanisław Sokołowski . . . . . . . . . . . . 80
Przez Buczedżi i Fogarasze (ryc. 7) - Stefan Czernelecki . . . . . . . . . . . . 88
Ze Złotej Idki na Kojszowską Hole (ryc. 4) - Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 104
W górach środkowej Islandii (ryc. 5) - Zdzisław Gasz . . . . . . . . . . . . 112
Sołectwo Miętusów we wsi Ciche (ryc. 5) - Alicja Falniowska-Gradowska . . . . . . . . . . . . 123
Sprawa Wojciecha Bednarza (ryc. 4) - Stanisław Pagaczewski . . . . . . . . . . . . 138
Kopalnia w Bobrowcu (ryc. 6) - Stefan Zwoliński . . . . . . . . . . . . 147
L u d z i e i s p r a w y g ó r s k i e
Walery Eliasz (1840-1905) (ryc. 5) - Wacław Olszewicz . . . . . . . . . . . . 159
Zagadka średniowiecznej osady w Falsztynie na Spiszu (ryc. 5) - Mieczysław Tobiasz . . . . . . . . . . . . 170
.Reliktowe stanowiska mącznicy lekarskiej Arctostaphylos uva ursi L. w Tatrach (ryc. 4) - Jadwiga Gawłowska . . . . . . 178
Droga Kraków-Zakopane na mapie z lat 1861-1862 (ryc. 6) - Stanisław Pietkiewicz . . . . . . . . . . . . 183
Wspomnienia o Witoldzie Mileskim (ryc. 2) - Jan Reychman . . . . . . . . . . . . 192
Z kontaktów Stanisława Witkiewicza z Czechami na tle zakopiańskim (ryc. 1) - Jerzy Śliziński . . . . . . . . . . . . 197
Justyn Wojsznis - alpinista odkrywczy (ryc. 1) - Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . . 201
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 14) . . . . . . . . . . . . 207
W górach i pod górami (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 225
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 233
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 252
Sprawy alpinistyczne" na świecie (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 258
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 270
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 282
Różne . . . . . . . . . . . . 299
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 301
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 319
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 348
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 351
Wkładki:
I - Z Mogielicy ku wierchom Beskidu Wyspowego (fot. H. Schiller)... po str. 32;
II - Wrotka (fot. R, Siwicki)... po str. 112;
III -- Na śnieżnej grani (fot. S. Urbański)... po str. 176;
IV - Płaczliwa Skała (fot. R. Siwicki)... po Mogielicy str. 304.
Na okładce:
Wysoko w górach (fot. W. Kosiński)

>> Powrót <<