wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 35, rocznik 1966


ROK TRZYDZIESTY PIĄTY (1966)
966 — 1966 (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 5
O właściwą drogę turystyki górskiej w Polsce (ryc. 13) — Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 14
W cieniu Wielkiego Filara (ryc. 7) — Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 37
O Tadeuszu Zwolińskim wspomnienia (ryc. 5) — Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 56
Karol Bohdanowicz w Kuen Luniu (ryc. 16) — Bolesław Chwaściński . . . . . . . . . . . . 71
Ze wspomnień partyzanta (ryc. 12) — Aleksander Marczyński . . . . . . . . . . . . 02
Listy z Bieszczadów (ryc. 4) — Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 117
Zasanie (ryc. 6) — Adam Czarnowski . . . . . . . . . . . . 129
L U D Z I E   I   S P R A W Y   G Ó R S K I E
Listy o Tatrach i Zakopanem (ryc. 4) — Krystyna Jabłońska . . . . . . . . . . . . 141
Wyprawa do Chochołowskiej Szczeliny (ryc. 6) — Przemysław Burchard . . . . . . . . . . . . 149
O nazwie ducha gór "Liczyrzepa" (ryc. 1) — Edward Zych . . . . . . . . . . . . 157
Polany w Gorcach i Beskidzie Wyspowym (ryc. 5) — Sebastian Flizak . . . . . . . . . . . . 159
Z dziejów ciemnoty i zabobonu na Podhalu — Mieczysław Adamczyk . . . . . . . . . . . . 168
Alfred Schouppe — entuzjasta gór (ryc. 6) — Zofia Tobiaszowa . . . . . . . . . . . . 171
Jaśliska — Zarys dziejów miasta prywatnego (ryc. 5) — Leszek Kozakiewicz . . . . . . . . . . . . 180
Z dziejów szkoły podstawowej w Zakopanem (ryc. 4) — Matylda Jostowa . . . . . . . . . . . . 189
K R O N I K A
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 197
W górach i pod górami (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 200
Turystyka — Taternictwo — Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 217
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 241
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 243
Ochrona przyrody (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 260
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 278
Różne . . . . . . . . . . . . 302
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 304
Bibliografia górska — K. Polak . . . . . . . . . . . . 315
Kromka zmarłych . . . . . . . . . . . . 343
Streszczenia w językach obcych . . . . . . . . . . . . 345
Wkładki:
I — Czarny Staw nad Morskim Okiem (fot. R. Siwicki) po str. 128;
II — Zima w Sudetach (fot. L. Ślusarczyk) — po str. 224;
III — Wiosna w Pieninach (fot. E. Moskała) — po str. 288;
IV — Na połoninie pod Tarnicą (fot. A. Czarnowski) — po str. 304.
Na okładce: W stronę Mont Blanc (Fot. R. Zawadzki).

>> Powrót <<