wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 36, rocznik 1967


Czterdzieści pięć lat "Wierchów" (ryc. 1) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 5
Człowiek i góry (ryc. 6) - Andrzej Ziemilski . . . . . . . . . . . . 8
IV Polska Wyprawa w Hindukusz 1966 (ryc. 9) - Maciej Kozłowski . . . . . . . . . . . . 27
W górach, gdzie rosną hiacynty (ryc. '8) - Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . . 42
Demawend (ryc. 1) - Lucjan Saduś . . . . . . . . . . . . 60
Wspomnienie o Władysławie Semkowiczu (ryc. '9') - Jadwiga Semkowiczowa . . . . . . . . . . . . 67
O Juliuszu Zborowskim-Samuelu (ryc. 6) - Jerzy Młodziejowski . . . . . . . . . . . . 84
Żywoty wrośnięte w Beskidy (ryc. 4) - Władysław Oszelda . . . . . . . . . . . . 97
50 godzin Kungsleden (ryc. 4) - Aleksander Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . 109
Ludzie i sprawy górskie
Z Leninem na Świnicy - Zbigniew Tomkowski . . . . . . . . . . . . 121
Alpinizm radziecki w 50 rocznicę Rewolucji Październikowej - Mieczysław Babiński . . . . . . . . . . . . 125
Gwardia Ludowa PPR i Armia Ludowa w Beskidach zachodnich (1942-1945) (ryc. 7) - Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 128
Z tatrzańskich wspomnień Kazimierza Tetmajera (ryc. 2) - Krystyna Jabłońska . . . . . . . . . . . . 159
Zagospodarowanie 'turystyczne Sudetów na tle innych wybranych obszarów turystycznych Polski (ryc. 4) - Jerzy Wyrzykowski . . . . . . . . . . . . 165
Dwa rękopisy Bogusza Stęczyńskiego (ryc. 2) - Juliusz Zborowski . . . . . . . . . . . . 174
O zakopiańskich papierniach i papiernictwie w Tatrach (ryc. 8) - Henryk Jost . . . . . . . . . . . . 180
Początki lecznictwa uzdrowiskowego w Zakopanem w XIX wieku (ryc. 2) - Roman Talewski . . . . . . . . . . . . 191
Problem korekty granicy rolno-leśnej w Sudetach (ryc. 15) - Jan Tomaszewski . . . . . . . . . . . . 198
Kronika
Badania naukowe (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 205
W górach i pod górami (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 219
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . . 239
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 250
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 253
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 261
Przyczynki historyczne i krajoznawcze (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 267
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 287
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 303
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 331
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 335
W k ł a d k i :
I - W Hindukuszu (fot. M. Bała) ... po str. 16;
II - Widok z Będoszki Wielkiej na północny wschód (fot. S. Czernelecki)... po str. 64;
III - Las na Wielkim Przysłopie (fot. R. Siwicki)... po str. 128;
IV - W Dolinie Jaworowej (fot. J. Vogel)... po str. 208.
Na okładce:
Nad Morskim Okiem (fot. R. Siwicki)

>> Powrót <<