wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 37, rocznik 1968


Ałtaj 1967 (ryc. 12) - Marian Hadło . . . . . . . . . . . .5
Z Wrocławia do Bursy (rys. 3) - Jan A. Szczepański . . . . . . . . . . . .27
Ponad krawędzią okapu (rys. 6) - Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . .48
Bieszczady i Podkarpacie w rymotwórstwie (ryc. 8) - Aleksander Zyga . . . . . . . . . . . .64
W krainie Kiedyś - Kiedyś (ryc. 13) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .96
Jaskinia Niedźwiedzia w masywie Snieżnika (ryc. 10) - Władysław Igielski, Andrzej Ostromęcki, Ryszard Paluch . . . . 116
Cilo Dag (ryc. 9) - Andrzej Mróz . . . . . . . . . . . .128
Gouffre Berger 1966 (ryc. 10) - Bernard Koisar . . . . . . . . . . . .141
Ludzie i sprawy górskie
Boje o Przełęcz Dukielską (ryc. 4 ) - Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . .157
Jeszcze wokół problemu zagospodarowania Bieszczadów (ryc. 5) - Wilhelm Dębicki . . . . . . . . . . . .169
Transport a aktywizacja turystyczna obrzeżenia Babiej Góry (ryc. 2) - Maria Kozanecka . . . . . . . . . . . .182
Redyk wiosenny pod Pilskiem (ryc. 6) - Jan Setkowicz . . . . . . . . . . . .189
Z dziejów szkoły w Kuźnicach - Matylda Nowak-Jostowa . . . . . . . . . . . .199
Legendy spiskie (ryc. 2) - Marian Gotkiewicz. . . . . . . . . . . .204
Goszczyński w Łopusznej - Helena Lgocka . . . . . . . . . . . .212
Kronika
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 215
W górach i pod górami (ryc. 10) . . . . . . . . . . . .222
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 11) . . . . . . . . . . . .235
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .253
Ochrona przyrody (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .260
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .275
Przyczynki historyczne (ryc. 9) . . . . . . . . . . . .282
Różne . . . . . . . . . . . .298
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .501
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 311
Bibliografia górska - Kazimierz Polak. . . . . . . . . . . .323
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .354
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .357
Wkładki:
I - Nad Wielkim Stawem (fot. R. Siwicki) .... po str. 32
II - Ałtaj - Szczyt Chadat (fot. S. Wdowiak) .... po str. 64
III - W masywie Cilo Dag. Widok z Diz w głąb doliny Kar-Su (fot. A. Mróz) ..... po str. 272
IV - Widok z Czernicy na Góry Złote (fot. L. Pioiitkowski)... po str. 304
Na okładce:
Żabia Czuba i Żabi Szczyt Niżni z progu Doliny za Mnichem (fot. H. Schiller)

>> Powrót <<