wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 38, rocznik 1969


Bo góry na to są, by zachwycały... (ryc. 9) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .5
Najwyższe szczyty Polaków (ryc. 21) - Stanisław Biel . . . . . . . . . . . .25
Na tropie Pokutników (ryc. 6) - Fryderyk Kędzior . . . . . . . . . . . .62
Klęski żywiołowe w polskich Karkonoszach i regionie jeleniogórskim (1232-1968) (ryc. 19) - Czesław Margas, Henryk Szymczak . . . . . . . . . . . .77
Z dziejów Ruchu Oporu na Skalnym Podhalu (ryc. 9) - Aleksander Marczyński . . . . . . . . . . . .116
Obserwacje lawin śnieżnych w Tatrach (ryc. 4) - Maria Klapowa . . . . . . . . . . . .137
Z notatnika włóczęgi (ryc. 2) - Stanisław Pagaczewski . . . . . . . . . . . .155
Z listów gazdy Piotra Borowego (1858-1932) (ryc. 1) - Marian Gotkiewicz . . . . . . . . . . . .161
Saga Sokolich Gór (ryc. 9) - Jerzy Kolankowski . . . . . . . . . . . .166
Motywy górskie w twórczości J. R. Ullmana (ryc. 4) - Aleksander Kwiatkowski . . . . . . . . . . . .180
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
1870-1970 (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .191
Z przeszłości Rymanowa-Zdroju (ryc. 3) - Juliusz Ross . . . . . . . . . . . .192
Osadnictwo w regionie Mucharza i Lanckorony w XIV-XVIII w. (ryc. 1) - Franciszek Lenczowski . . . . . . . . . . . .197
Sprzęt do chodzenia po śniegu w Karpatach Polskich (ryc. 2) - Jerzy Darowski . . . . . . . . . . . .202
O działalności Muzeum im. Władysława Orkana (ryc. 5) - Jan Bujak . . . . . . . . . . . .208
Przyroda w rozwoju krajoznawstwa na obszarze Gór Świętokrzyskich - Jerzy Ćmak . . . . . . . . . . . .216
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .223
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .232
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 12) . . . . . . . . . . . .242
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .270
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .276
Ochrona przyrody (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .284
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .294
Przyczynki historyczne (ryc. 17) . . . . . . . . . . . .307
Różne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .333
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . .337
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . .347
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .379
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .381
Wkładki: - w Beskidzie Małym (fot. Czarnowski) …….po str. 80
II - Zima w Sudetach (fot. L. Slusarczyk) …… po str. 144
III - Na Gawlakach (fot. Krygowski) ....... po str. 256
IV - Na Hali Długiej w Gorcach (fot. R. Siwicki) ……. po str. 304.
Na okładce: Lungho-i-Dosare (fot. K. Olech)

>> Powrót <<