wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 39, rocznik 1970


ROK TRZYDZIESTY DZIEWIĄTY (1970)
Znaczenie Tatr i Pienin dla światowego rozwoju ochrony przyrody (ryc. 6) - Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 5
Osobliwości potoków i skał sudeckich (ryc. 15) - Konstanty Stecki . . . . 18
Zdobycie Elbrusa (ryc. 15) - Bolesław Chwaściński . . . . . . . . . . . . 38
Wertepami pamięci (ryc. 8) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . . 69
Wyprawa do jaskiń Meksyku (ryc. 12) - Bernard Koisar . . . . . . . . . . . . 83
W stulecie urodzin Jana Rzewnickiego, miłośnika Tatr i pamiętnikarza (ryc. 6) - Kazimierz Andrzej Jaworski . . . . . . . . . . . . 110
Góry, jaskinie, kaniony Durmitoru (ryc. 10) ? Alfred Rósler . . . . . . . . . . . . 125
Tron Salomona (ryc. 9) - Antoni K. Tokarski . . . . . . . . . . . . 139
W górach Strandży (ryc. 2) - Janusz Rygielski . . . . . . . . . . . . 158
Ludzie i sprawy górskie
Region Podhala w 25-lecie PRL (ryc. 5) - Wanda Czarkowska, Wanda Leszczycka . . . . . . . . . . . . 163
Zmiany w najstarszych wsiach Podhala - Edward Pietraszek . . . . . . . . . . . . 176
Psychopatologia w literaturze alpinistycznej (ryc. 4) - i . . . . . . . . . . . . 182
Z dziejów uzdrowiska w Jaworzu (ryc. 3) - Maria Kocych-Imielska . . . 197
Kronika
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 205
W górach i pod górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 207
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 218
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 234
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 238
Ochrona przyrody (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 246
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 260
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 276
Różne . . . . . . . . . . . . 287
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 291
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . . 318
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 346
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 343
Wkładki:
I - Grupa Rycerzowej z Wielkiej Będoszki (fot. S. Czernelecki) po str. 80
II - Kudłoń ze stoku Jasienia (fot. H. Schiller) po str. 112
III - Dolina Jaworzynki (fot. R. Siwicki) po str. 176
IV - Wielka Czantoria z Orłowej (fot. H. Schiller) po str. 288,;
Na okładce: Młynarz z progu Doliny Kaczej (fot. A. Paluch)

>> Powrót <<