wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 4, rocznik 1926


ROK CZWARTY (1926)
Janowi Kasprowiczowi na pożegnanie. J. Gw. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . l
Stanisław Staszic w Tatrach. Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 12
Na lodowcu tatrzańskim (z 2 ilustracjami). Adam Gadomski . . . . . . . . . . . . 31
Stosunki własności w Tatrach polskich. M. A. Liberak . . . . . . . . . . . . 37
Szlakiem burz i śmierci. J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 47
Tajemnica jednego kwiatu (szkic biologiczny) (z 2 ilustracjami). Władysław Szafer . . . . . . . . . . . . 58
Z cyklu: Halny świat (wiersze). Kazimiera Alberti . . . . . . . . . . . . 63
Beskidy huculskie (z 12 ilustracjami). Włodz. Fischer . . . . . . . . . . . . 67
Uwagi nad rozmieszczeniem siedzib huculskich (z 29 ilustracjami i l mapką). Henryk Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 78
Antoni Malczewski jako alpinista (z 2 ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 119
Kronika.
Chrystjan Hohenlohe (Wspomnienie pośmiertne) (z l ilustr.). W. Goetel . . . . . . . . . . . . 125
Parki Narodowe na pograniczu polsko-czeskosłowackiem. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 127
Odezwa uczonych polskich i czeskosłowackich w sprawie Narodowego Parku Tatrzańskiego . . . . . . . . . . . . 133
Konwencja turystyczna polsko-czeskosłowacka (z mapką). Mieczysław Orłowicz . . . . . . . . . . . . 135
Asocjacja słowiańskich towarzystw turystycznych. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 141
Współczesne prądy w alpinizmie niemieckim. J. G. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 145
Franciszek Ksawery Prauss . . . . . . . . . . . . 151
Wspomnienie o Bartłomieju Obrochcie. Adolf Chybiński . . . . . . . . . . . . 151
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 153
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 160
Turystyka . . . . . . . . . . . . 166
Kronika Zakopiańska . . . . . . . . . . . . 172
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 182
Z półki księgarskiej . . . . . . . . . . . . 190
Z czasopism . . . . . . . . . . . . 196
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie.
Sprawozdania (z 2 ilustracjami) . . . . . . . . . . . . 200
Ilustracje.
Rocznik ten zawiera 50 ilustracyj cynkotypowych w tekście i 2 mapki, – l ilustrację cynkotypową na okładce (Wierch Lodowy z Gęsiej Szyi, fot. śp. Wł. Pawlica), – l cynkotypię przed kartą tytułową poza tekstem (portret Jana Kasprowicza).

>> Powrót <<