wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 40, rocznik 1971


ROK CZTERDZIESTY (1971)
Stawka większa niż turystyka (ryc. 5) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .5
Turystyka polska w Sudetach przed 1945 r. (ryc. 7) - Jan Reychman . . . . . . . . . . . .20
Władysław Szafer i jego dzieło (ryc. 2) - Walery Goetel . . . . . . . . . . . .39
Wyprawa do granic fantazji (ryc. 9) - Bernard Uchmański . . . . . . . . . . . .49
Zapukaj - może ktoś odpowie... (ryc. 13) - Władysław Krygowski . . . . . . . . . . . .68
W górach Hiszpanii (ryc. 13) - Jan Alfred Szczepański . . . . . . . . . . . .87
W nieznanych zakątkach Sudetów (ryc. 4) - Bartłomiej Ranowicz . . . . . . . . . . . .112
Góry - temat współczesny (ryc. 2) - Jacek Kolbuszewski . . . . . . . . . . . .123
Ściana pełna deszczu (ryc. 7) - Ryszard Zawadzki . . . . . . . . . . . .133
Wspomnienie o Janie Gąsienicy Ciaptaku (ryc. 1) - Konstanty Stecki . . . .145
W Górach Fogaraskich - nie tylko za znakmi (ryc. 6) - Jerzy Brzozowski . . . . .152
Ludzie i sprawy górskie
O ludziach dobrej woli (ryc. 7) - Wincenty Galica. . . . . . . . . . . . 163
Wyzwolenie polsko-czechosłowackiego pogranicza karpackiego (ryc. 2) - Janusz Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . .169
Karol Dutkiewicz - nie znany fotograf tatrzański (ryc. 4) - Bolesław Orlewicz . . . . . . . . . . . .180
Zmiany ludnościowe po południowej stronie Karpat w XVII-XIX w. (ryc. 2) - Marian Gotkiewicz . . . . .186
Szaniec nad Izbami i okopy nad Wojkową (ryc. 6) - Tomasz Nowalnicki . . . . .192
Wiatry fenowe w Kotlinie Jeleniogórskiej (ryc. 7) - Jan Kwiatkowski . . . . .199
Kronika
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .215
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .221
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .228
Turystyka w państwach słowiańskich . . . . . . . . . . . .246
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 8) . . . . . . . . . . . .247
Ochrona przyrody (ryc. 13) . . . . . . . . . . . .254
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 10) . . . . . . . . . . . .269
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .282
Różne (ryc. 4) . . . . . . . . . . . .299
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . .303
Piśmiennictwo310
Bibliografia górska - Kazimierz Polak . . . . . . . . . . . .319
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .348
Wkładki:
I - Mały Staw w Dolinie Pięciu Stawów Polskich (f o t. R. Siwicki) ... po s. 48
II - W lasach Barniej Góry (fot. Z. Delong) .... po s. 144
III - Wschód słońca na Wielkiej Raczy (fot. J. Wilczyński) .... po s. 288
IV - Zabytkowa cerkiew w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku (fot. A. Czarnowski)... po s. 304
Na okładce:
Przed wejściem w ścianę (fot. R. Zawadzki)

>> Powrót <<