wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 41, rocznik 1972


ROK CZTERDZIESTY PIERWSZY (1972)
Walery Goetel (ryc. 1) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .7
Stulecie i przełom (ryc. 7) -J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . .11
Ludzie Towarzystwa Tatrzańskiego (ryc. 31) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .31
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego a Wielkopolska (ryc. 1) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . .78
Z dziejów Oddziałów PTT (1873-1950) (rys. 13) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . .85
Półwiecze "Wierchów" (ryc. 8) - W. Goetel . . . . . . . . . . . .109
W stronę najwyższych szczytów Ziemi (ryc. 14) - A. Heinrich . . . . . . . . . . . .118
Muzyka z Wielkiej Turni (ryc. 5) - J. Młodziejowski . . . . . . . . . . . .138
Ze wspomnień znakarza szlaków karpackich (ryc. 3) - W. Midowicz . . . . . . . . . . . .149
Tydzień w lodach i skałach Mont Blanc (ryc. 6) - T. Piotrowski . . . . . . . . . . . .156
Ludzie i sprawy górskie
Przyczynki o przewodnikach do skarbów tatrzańskich - J. Zborowski . . . . . . . . . . . .173
Z historii dawnych zdrojowisk w Sudetach (ryc. 3) - R. Wytyczak . . . . . . . . . . . .181
Zapomniany lekarz zakopiański (ryc. 3) - R. Talewski . . . . . . . . . . . .188
Kilka uwag o życiu i twórczości Teodora Tripplina (ryc. 1) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . .199
List Kraszewskiego do Leopolda Swierza - Z. Szeląg. . . . . . . . . . . .206
Kronika
Badania naukowe . . . . . . . . . . . .209
W górach i pod górami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . .212
Turystyka-Taternictwo-Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . .222
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .234
Sprawy alpinistyczne na świecie (ryc. 10) . . . . . . . . . . . .241
Ochrona przyrody (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .248
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 12) . . . . . . . . . . . .258
Przyczynki historyczne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .268
Różne . . . . . . . . . . . .277
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . .278
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . .289
Bibliografia "Wierchów" 1923-1972 - K. Polak . . . . . . . . . . . .297
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . .317
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 346
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .348
Wkładki:
I - Widok z Wielkiej Raczy ku wschodowi (fot. H. Hermanowicz) ... po s. 96
II - Czarny Staw Gąsienicowy (fot. R. Siwecki) ... po s. 176
III - Szczytowa partia Diablego Kamienia w Foluszu (fot. J. Wilczyński) ... po s. 240
IV - W drodze na Khiangyang Kish (Kunyang Chhish). Ośmiotysięczne szczyty nad lodowcem Baltoro - K2, Broad Peak i grupa Gasherbrum (fot. B. Jankowski) ... po s. 288
Na okładce:
Na grani Ice Cake (fot. B. Jankowski)

>> Powrót <<