wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 44, rocznik 1975


Trzed stu laty i jutro - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 5
Kangbachen zdobyty (ryc. 10) - M. Malatyński . . . . . . . . . . . . 8
Partyzantka radziecka w zachodnich partiach Beskidu Wysokiego 1944-1945 (ryc. 4) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 27
Góry i doliny - po mojemu (ryc 8) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 47
Karol Stryjeński - pierwszy rewizjonista stylu zakopiańskiego (ryc. 18) - H. Kenarowa . . . . . . . . . . . . 65
Tatrzańska gra miłości i śmierci (ryc. 4) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 85
-O Tadeuszu Halickim (ryc. 5) - J. Rachwał . . . . . . . . . . . . 104
U źródeł "fortun" chłopskich w Karpatach Polskich (1650-1848) (ryc. 3) - M. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 119
L u d z i e  i  s p r a w y  g ó r s k i e
Polacy w górach Afryki (ryc 24) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . 137
Od Żelaznej Bramy do Czerwonej Wieży (ryc. 7) - A. Krasiński . . . . . . . . . . . . 169
Kłodzkie początki turystyczne 1947-1950 - Z. Kulczycki . . . . . . . . . . . . 177
Kozie Grzbiety - zapomniany fragment Przedgórza Sudeckiego (ryc. 2) - R. Wytyczak . . . . . . . . . . . . 185
Na Gierlach przed stu laty (ryc. 3) - Z. Karge . . . . . . . . . . . . 192
Księga tajemna Tatr Tadeusza Micińskiego (ryc. 2) - J. Dynak . . . . . . . . . . . . 200
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 213
W górach i pod górami (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 225
Turystyka - Taternictwo - Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 232
Turystyka w państwach słowiańskich< . . . . . . . . . . . . /td>249
Sprawy alpinistyczne na świecie {ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 250
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 254
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 261
Przyczynki historyczne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 271
Różne . . . . . . . . . . . . 286
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . . 287
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 293
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 310
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 351
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 356
Wkładki:
I - Portal Peaks z drogi do Nyabitaba (fot. R. W. Schramm) ...... pos. 64
II - Między Moczarkami a Mędralową (fot. J. Zejdowski) ...... po s. 192
III - Szczyt Ramtang (6679) w zachodzącym słońcu (fot, S. Wdowiak) ......po s. 256
IV - Baza wyprawy "Alaska 1974" na lodowcu Kahiltna (fot. J. Bagsik) ......po s. 304
Na okładce:
Jezioro Solińskie (fot. W. Krygowski)
Reprodukcja umieszczona na obwolucie przedstawia rysunek Walerego Eljasza - panoramę wschodnich Tatr z Galicowej Grapy - w "Ilustrowanym przewodniku "Do Tatr, Pienin i Szczawnic" Walerego Eljasza.

>> Powrót <<