wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 45, rocznik 1976


Od redakcji (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 5
Alarm dla świata gór; - co robić? (ryc. 4) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 8
Poetki wobec Tatr (ryc. 5) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 18
Wyprawa na Gasherbrumy (ryc. 5) - H. Krüger-Syrokomska . . . . . . . . . . . . 37
Na drogach polskiego alpinizmu kobiecego (ryc. 5) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 48
Hindukusz - szkic przyrodniczy (ryc. 14) - J. Wojtusiak . . . . . . . . . . . . 61
15 lat Hindukuszu (1960-1975) (ryc. 9) - J. Wala . . . . . . . . . . . . 74
Zapomniane wiersze o górach. Wybrał i podał do druku J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 98
Kilka wrażeń z wędrówki po Wschodnich Karpatach (ryc. 3) - J. Fajfer . . . . . . . . . . . . 109
Stare i nowe budownictwo w górach (ryc. 7) - H. Pieńkowska . . . . . . . . . . . . 117
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
Słowackie Powstanie Narodowe i działalność partyzancka w Tatrach i na słowackim Podtatrzu (ryc. 10) - Z. Stecka . . . . . . . . . . . . 127
Najdawniejsza mapa Górnej Orawy jako przyczynek do dziejów osadnictwa (ryc. 1) - H. Ruciński . . . . . . . . . . . . 148
Ubiór górali podhalańskich w początkach XIX w. (ryc. 2) - A. Kowalska-Lewicka . . . . . . . . . . . . 154
Podhalanizm wobec tendencji regionalistycznych w szkolnictwie międzywojennym (ryc. 2) - W. Dynak . . . . . . . . . . . . 162
Bacówka PTTK schroniskiem turystyki kwalifikowanej (ryc. 13) - E. Moskała . . . . . . . . . . . . 171
Jeziorka osuwiskowe w Beskidzie Sądeckim (ryc. 17) - T. Nowalnicki . . . . . . . . . . . . 182
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 199
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 202
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm - Ratownictwo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 209
Turystyka w państwach słowiańskich (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 228
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 230
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 14) . . . . . . . . . . . . 240
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 261
Różne (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 282
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . . 286
Piśmiennictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 290
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 328
Kronika zmarłych (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 381
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 387
Wkładki:
I - Gasherbrum II i Gasherbrum III (fot. H. Krüger-Syrokomska) ..... po s. 48
II - Ze stoków Rycerzowej ku Lipowskiej (fot. E. Moskała) ..... po s. 128
III - Góry Choczańskie- widok na Śip ze Studnićnej (fot. A. Łączyński ...... po s. 160
IV - Andy Patagońskie - grupa Fitz Roya (fot Z. Ryn) ....... po s. 288
Na okładce:
Wschód słońca widziany z wierzchołka Babiej Góry (fot. S. Zbadyński)

>> Powrót <<