wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 46, rocznik 1977


W stulecie "Pamiętnika Towarzystwa Tatrzańskiego" (ryc. 3) – J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 5
Górskie parki narodowe – czym są, a czym być powinny (ryc. 3) – J. Gawłowska . . . . . . . . . . . . 13
Partyzantka radziecka we wschodnich partiach Beskidu Wysokiego 1944-1945 (ryc. 4) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 21
Sanktuaria na szczytach Andów (ryc. 9) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 37
Wyprawa w góry nie odkryte (ryc. 11) - B. Koisar, T. R. Dyga . . . . . . . . . . . . 65
Pierwszy polski ośmiotysięcznik (ryc. 4) - J. Fereński . . . . . . . . . . . . 93
Uwagi o górskiej śmierci (ryc. 1) - J. J. Szczepański . . . . . . . . . . . . 107
Wiersze pienińskie - J. J. Rójek . . . . . . . . . . . . 112
Marii Rodakowskiej wspomnienie z pobytu pod Tatrami (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 119
Jak baba na mnie z góry - to ja na nią jesce z wyzsa (ryc. 7) - J. Dynak . . . . . . . . . . . . 134
L u d z i e   i   s p r a w y   g ó r s k i e
Beskidenverein a turystyka polska (ryc. 4) - J. Gąstoł . . . . . . . . . . . . 155
Góry północnego Badachszanu (ryc. 7) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . 167
Dolomity - góry także dla turystów (ryc. 9) - A. Krasiński . . . . . . . . . . . . 180
Dolomity - góry także dla turystów. Addenda (ryc. 1) - W. Komusiński, A. Ładoś . . . . . . . . . . . . 195
Kierowanie zespołem alpinistycznym (ryc. 3) - J. Zdebski . . . . . . . . . . . . 196
Kr o n i k a
Badania naukowe (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 207
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 220
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm - Ratownictwo (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 227
Ochrona przyrody (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 248
Speleologia (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 255
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 259
Przyczynki historyczne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 271
Różne (ryc. 2)284
Część sprawozdawcza (ryc. 2 . . . . . . . . . . . . 287
Piśmiennictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 297
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 329
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 388
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .
Wkładki:
I - Mitra Peak (6010 m) (fot. J. Juszkiewicz) po s. 64
II - Dom Pawlikowskich na Kozińcu (fot. L. Stafiński) po s. 128
III - Fogarasze. Widok spod szczytu Podragul (2456 m) (fot. S. Michta) po s. 208
IV - Peru - Ticlio. Najwyższa na świecie stacja kolejowa (4818 m) (fot Z. Ryn) po s. 320
Na okładce:
Wspinaczka w Andach (fot. S. Jaworski)

>> Powrót <<