wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 47, rocznik 1978


O problemie początków Zakopanego (ryc. 4) - K. Przyboś . . . . . . . . . . . . 7
Początki Towarzystwa Tatrzańskiego i Zakopane (ryc. 4) - W. H. Paryski . . . . . . . . . . . . 20
Z dziejów zakopiańskiej Biblioteki (ryc. 8) - M. Mantyka . . . . . . . . . . . . 33
Wspominki tatrzańskie (ryc. 6) - M. Maurizio-Abramowicz . . . . . . . . . . . . 55
Trzynaście współczesnych wierszy o górach - wybrał J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 70
Stefan Myczkowski (ryc. 1) - Z. Radwańska-Paryska . . . . . . . . . . . . 80
Jak powstają góry (ryc. 6) - J. Flis . . . . . . . . . . . . 86
W Andach nazywa się soroche (ryc. 7) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 100
Jaskinie w ruchu turystycznym Czechosłowacji (ryc. 9) - A. Wrzosek . . . . . . . . . . . . 117
Alpy nad Pacyfikiem (ryc. 7) - M. Malatyński . . . . . . . . . . . . 132
Beskidenverein a turystyka polska (Cz. II) (ryc. 5) - J. Gąstoł . . . . . . . . . . . . 145
Zmiany w krajobrazie Karpat w latach 1650-1870 (ryc. 7) - M. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 160
"Tarkos" i "Warsztaty Spiskie" na tle tkactwa podhalańskiego (ryc. 8) - E. Wójtowicz-Lameńska . . . . . . . . . . . . 176
O utrzymywaniu się i zanikaniu niektórych cech językowych w gwarach podkarpackich (ryc. 3) - W. Paryl . . . . . . . . . . . . 191
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 203
W górach i pod górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 213
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 224
Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 235
Speleologia (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 249
Ochrona przyrody (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 260
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 267
Przyczynki historyczne (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 273
Różne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 287
Część sprawozdawcza (ryc 1) . . . . . . . . . . . . 291
Piśmiennictwo (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 295
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 337
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 392
Wkładki:
I - Roman Hennel "Pejzaż z Giewontem" (fot. J. Łaszkiewicz) ..... po s. 32
II - Baca z Chochołowskiej Polany (fot. Ch. Farma) ..... po s. 96
III - Widok z Wielkiej Raczy (Beskidy Zachodnie) ku północy (fot. H. Hermanowicz) ..... po s. 160
Wkładki:
IV - Zachód słońca nad Fogaraszami (fit. S. Michta) po s. 336
Na okładce:
Stare zabudowania góralskie w Zakopanem (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<