wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 49, rocznik 1980


Zagospodarowanie Śnieżnika (ryc. 14) - W. Kosiński, B. Setkowicz, J. Trojanowski . . . . . . . . . . . . 5
Oddział partyzancki "Luboń" (ryc. 12) - R. Medwicz . . . . . . . . . . . . 28
Żywot niby z żelaza (ryc. 5) - H. Kenarowa . . . . . . . . . . . . 55
Dziecko w górach (ryc. 9) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 74
Tematyka regionalna w pisarstwie Antoniego Zachemskiego (ryc. 4) - M. Jazowska-Gumulska . . . . . . . . . . . . 89
Figle i rzec (ryc. 3) - A. Zachemski . . . . . . . . . . . . 102
Siedem nieznanych wierszy o górach - opracował J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 111
Taternictwo Bronisława Czecha. Historia i mit (ryc. 8) - A. Matuszyk . . . . . . . . . . . . 127
Na co chorują andyjscy Indianie? (ryc. 10) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 143
Wysowa, uzdrowisko Beskidu Niskiego (ryc. 14) - S. Węcławik . . . . . . . . . . . . 165
Zarys dziejów polskiego taternictwa jaskiniowego (ryc. 9) - J. Baryła . . . . . . . . . . . . 182
O pierwszym czasopiśmie Towarzystwa Tatrzańskiego (ryc. 3) - W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . 199
Z problematyki epoki kamienia Karpat (ryc. 10) - J. Rydlewski, P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . 207
Cbrzędy pogrzebowe w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku (ryc. 6) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 218
Rzeki Karpat północnych w XVlil i XIX w. (ryc. 8) - M. J. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 227
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 241
W górach i pod górami (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 246
Alpinizm - Taternictwo - Turystyka (ryc. 18) . . . . . . . . . . . . 254
Alpinizm jaskiniowy (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 279
Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 287
Ochrona przyrody (ryc. 11) . . . . . . . . . . . . 301
Przyczynki krajoznawczo (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 319
Przyczynki historyczne (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 328
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 348
Różne (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 354
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 359
Piśmiennictwo (ryc. 13) . . . . . . . . . . . . 362
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 403
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 452
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .
Wkładki:
I - Ze starego albumu. Zdjęcie schroniska na Lubaniu wykonane 24 września 1942 r. (fot. A. Magiera) ..... po s. 32
II - Dolina Roztoki (fot. H Hermanowicz) .... po s. 80
III - Zachód słońca na Niżnich Rysach (fot. J. Baryła) ..... po s. 240
IV - Na beskidzkich ścieżkach (fot. J. Łaszkiewicz) ...... po s. 384
Na okładce:
Kozice ponad Doliną Cichą (fot. W. Gąsienica-Byrcyn)

>> Powrót <<