wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 5, rocznik 1927


ROK PIĄTY (1927)
Władysławowi Orkanowi (dedykacja) z portretem) . . . . . . . . . . . . l
Porażka (2 ilustracje) Marjan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 3
O czerwonym i żółtym śniegu w Tatrach. Józef Rostafiński . . . . . . . . . . . . 10
Mallory (wiersz). K. A. Jaworski. . . . . . . . . . . . . 12
Górnictwo i hutnictwo w Tatrach Polskich. M. A. Liberak . . . . . . . . . . . . 13
Na Klimkowych "wirstlach" (3 ilustr.) Jan Rostafiński . . . . . . . . . . . . 30
Wiatry w Tatrach (l ilustr., 6 graf ikono w). Marjan Sokołowski . . . . . . . . . . . . 36
Rybołówstwo sportowe. (6 ilustrt) Bronisław Romaniszyn . . . . . . . . . . . . 42
Czerpaki. (8 ilustr.) Adam Fischer . . . . . . . . . . . . 63
Wodospad "Skośny" nad Morskiem Okiem. (2 ilustr.). Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 69
Sadki w Gorganach.(24 ilustr.). Henryk Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . 71
Kolędnicy na Hucułach. Karol Maszkowski . . . . . . . . . . . . 88
pokolenia. Mieczysław Świerz . . . . . . . . . . . . 109
W jednym dniu cztery pory roku. (3 ilustr.). Kazimierz Sosnowski . . . . . . . . . . . . 111
Niesamowita opowieść z Beskidu. Wład. Midowicz . . . . . . . . . . . . 127
Kronika.
Pius XI jako alpinista. Miecz. Świerz . . . . . . . . . . . . 135
Dookoła utworzenia pogranicznych Parków Narodowych. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 138
Konsolidacja turystyki polskiej. Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 146
Idea łączności wśród turystyki słowiańskiej (l ilustr.). Walery Goetel . . . . . . . . . . . . 148
Gospodarka turystyczna w Beskidach. Wład. Midowicz . . . . . . . . . . . . 152
^Gruźlica wśród stałych mieszkańców Zakopanego. Tadeusz Gabryszewski . . . . . . . . . . . . 156
Mieczysław Szczuka. M. Sokołowski . . . . . . . . . . . . 158
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 159
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 169
Turystyka . . . . . . . . . . . . 176
Poi. Tow. Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 180
Stowarzyszenia i instytucje . . . . . . . . . . . . 185
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . 195
Z Podhala . . . . . . . . . . . . 202
Książki i czasopisma . . . . . . . . . . . . 203
Różne sprawy . . . . . . . . . . . . 215
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 217
Ilustracje. – Rocznik ten zawiera §7 ilustracyj i grafikonów w tekście i 8 tabel poza tekstem a to: na okładce: Potok z Czarnego Stawu Gąsienicowego, – przed kartą tytułową: Na ścieżce do Czarnego Stawu Gąsienicowego; – Potok Białki koło Łysej Polany, z Wołoszynem i Kosistą na tylnym planie po str. 48, – Staw Toporowy po str. 80, – Św. p. Bartłomiej Obrochta po str. 112, – Z zabytków przyrody tatrzańskiej po str. 128, – Dwaj znakomici przewodnicy po str. 192.

>> Powrót <<