wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 50, rocznik 1981


Pięćdziesiąty rocznik "Wierchów" (ryc. 3) - Kolegium Redakcyjne "Wierchów" . . . . . . . . . . . . 5
Z dziejów wydawania "Wierchów" w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim (ryc. 18) - W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . 14
Kartki z przeszłości "Wierchów" (ryc. 14) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 43
Górom trzeba trwać - nam płynąć (ryc. 3) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 67
Glosa do "Kultury a natury" Jana Gwalberta Pawlikowskiego (Głos kulturoznawcy) (ryc. 9) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 77
Glosa do "Kultury a natury" Jana Gwalberta Pawlikowskiego (Głos ekologa) (ryc. 7) - K. Zarzycki . . . . . . . . . . . . 96
Literacki arkusz "Wierchów" . . . . . . . . . . . . 112
Księgi pamiątkowe schronisk karkonoskich (ryc. 15) - B. Baranowska, B. Białęska . . . . . . . . . . . . 138
Na Mount Everest zimą (ryc. 13) - L. Cichy, K. Wielicki . . . . . . . . . . . . 166
Medycyna ludowa w Andach (ryc. 6) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 190
Zarys historii osadnictwa epoki kamienia w Karpatach Zachodnich (ryc. 4)- . . . . . . . . . . . .
J. Rydlewski, P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . 205
Tradycje uprawiania magii na Polskim Spiszu na przełomie XIX i XX wieku (ryc. 7) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 211
Biblioteka Branickich i Tarnowskich w Suchej (ryc. 8) - H. Małysiak . . . . . . . . . . . . 224
O nowej metodzie badania środowiska górskiego (ryc. 15) - E. Bujalska, W. Fedorowicz-Jackowski . . . . . . . . . . . . 241
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 261
W górach i pod górami (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 264
Turystyka - Taternictwo - Alpinizm (ryc. 23) . . . . . . . . . . . . 275
Ratownictwo (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 302
Ochrona przyrody (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 310
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 320
Przyczynki historyczne (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 328
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 338
Różne (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 344
Część sprawozdawcza (ryc. 3) . . . . . . . . . . . . 348
Piśmiennictwo (ryc. 21) . . . . . . . . . . . . 355
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 401
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 446
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 452
Wkładki:
I - Owce (fot. H. Hermanowicz) .... po s. 80
II - Niebo nad Tatrami (fot. E. Bujalska) .....po s. 208
III - Ostrożeń głowacz z Nowej Góry w Pieninach (fot. W. Strojny) .... po s. 320
IV - U podnóży Kostrzy (fot. A. Rotter) .... po s. 416
Na okładce:
Mount Everest zimą (fot. Z. A. Heinrich)

>> Powrót <<