wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 51, rocznik 1982


Z najdawniejszej przeszłości Orawy (ryc. 16) - J. Rydlewski, P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . . 7
Edukacja młodzieży orawskiej w czasach pańszczyźnianych 1650-1848 (ryc. 10) - M. J. Adamczyk . . . . . . . . . . . . 26
Literatura polska na Orawie. Okres międzywojenny (ryc. 7) - A. Jazowski . . . . . . . . . . . . 51
Literatura polska na Orawie. Po drugiej wojnie światowej (ryc. 3) - E. Kowalczyk . . . . . . . . . . . . 64
Orawa w literaturze słowackiej (ryc. 11) - J. Kolbuszewski . . . . . . . . . . . . 72
Wiersze Tadeusza Staicha . . . . . . . . . . . . 98
Płaj dziewięciu źródeł (ryc. 2) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 111
Pożegnanie z Tatrami (ryc. 9) - M. Zajączkowski . . . . . . . . . . . . 118
Alkohol w życiu mieszkańców Andów (ryc. 4) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 13&
W masywie Goli w Austrii (ryc. 11) - Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 151
Świat roślinny grupy Pilska (ryc. 9) - K. Białecka . . . . . . . . . . . . 167
"Pieniny Gorlickie" w obliczu zmian (ryc. 13) - S. Węcławik . . . . . . . . . . . . 181
Z dziejów osadnictwa na polskiej Orawie (ryc. 5)- W. Jostowa . . . . . . . . . . . . 200
Zabytkowe miasto Zakopane (ryc. 7) - B. Tondos . . . . . . . . . . . . 214
Zbrojna działalność Polskiej Partii Socjalistycznej w Beskidach Zachodnich w czasie II wojny światowej (ryc. 13) - J. Andrusikiewicz . . . . . . . . . . . . 221
K R O N I K A
Badania naukowe (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 243
W górach i pod górami (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 252
Turystyka - Alpinizm (ryc. 19) . . . . . . . . . . . . 261
Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 288
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 298
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 16) . . . . . . . . . . . . 308
Przyczynki historyczne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 330
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 338
Różne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 359
Część sprawozdawcza (ryc. 2) . . . . . . . . . . . . 364
Piśmiennictwo (ryc. 17) . . . . . . . . . . . . 368
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 415
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 465
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 466
Wkładki:
I - Z Tatr ku Orawie- (fot. K. Romeyko-Hurko) ...... po s. 64
II - W Paśmie Podhalańskim (fot. E. Moskala) ...... po s. 240
III - Taweche (6542 m) (fot. T. Piotrowski) ....... po s. 288
IV - Białą Wodą (fot. M. Żbik) ............ po s. 352
Na okładce:
Fragment Orawskiego Parku Etnograficznego (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<