wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 52, rocznik 1983


ROK PIĘĆDZIESIĄTY DRUGI (1983)
List do przyjaciela — K. Wojtyła . . . . . . . . . . . . 7
Jan Paweł II w Tatrach (ryc. 6) — B. Fidelus . . . . . . . . . . . . 8
Góry pustelników, góry pielgrzymów (ryc. 2) — J. Woźniakowski . . . . . . . . . . . . 21
Góry w Biblii Starego i Nowego Testamentu (ryc. 6) — J. Szlaga . . . . . . . . . . . . 27
Dlaczego się wspinamy? (ryc. 3) — A. Plantinga . . . . . . . . . . . . 45
Milarepa — himalajski jogin i poeta — I. Kania . . . . . . . . . . . . . 53
Prawda o śmierci Sabały (ryc. 5) — W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . 73
Polacy w drodze do trzeciego bieguna Ziemi (ryc. 7) — R. Kozioł . . . . . . . . . . . . 90
Wspomnienie o Stefanie Zwolińskim (ryc. 6) — K. Stecki . . . . . . . . . . . . 113
Dawne lata — dawni ludzie (ryc. 4) — W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 132
O życiu i twórczości Anieli Gut-Stapińskiej (ryc. 4) — M. Jazowska-Gumulska . . . . . . . . . . . . 145
Góry w malarstwie Kazimierza Kopczyńskiego (ryc. 5) — B. Gostyńska-Bielicka . . . . . . . . . . . . 154
Dawne pocztówki tatrzańskie (ryc. 9) — A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . 164
Przypadkowe znaleziska zabytków kamiennych na obszarze Karpat polskich (ryc. 7) — P. Valde-Nowak . . . . . . . . . . . . 180
Na kontynencie azjatyckim (ryc. 9) — Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 190
Pod własnym dachem (trzy czwarte wieku tradycji) (ryc. 10) — T. Kowalik . . . . .205
Kronika
Badania naukowe (ryc. 4) 225
W górach i pod górami (ryc. 5) 232
Turystyka — Taternictwo — Alpinizm (ryc. 14) .241
Ratownictwo (ryc. 6) 270
Ochrona przyrody (ryc. 4) 282
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 5)288
Przyczynki historyczne (ryc. 10) 296
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 6) 313
Różne (ryc. 3)325
Część sprawozdawcza (ryc. 1)331
Piśmiennictwo (ryc. 9)336
Bibliografia górska — K. Polak381
Kronika zmarłych 447
Streszczenia obcojęzyczne454
Wkładki:
I — Jan Krzeptowski Sabała według fotografii Walerego
Eljasza (repr. K. Romeyko-Hurko) po s. 80
II — Beskidzka zima (fot. K. Holeksa) . . po s. 224
III — Wiosenne stawy (fot. E. Bujalska-Zarębska) . . . . po s. 288
IV — Beskidzką ścieżką (fot. J. Łaszkiewicz) . . . .po s. 336
Na.okładce:
Amai Dablang (6856 m) — Nepal (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<