wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 54, rocznik 1985


Turystyka wobec aktualnych problemów zagrożenia i ochrony Tatr (ryc. 5) - Z. Mirek . . . . . . . . . . . . 5
Historia ochrony świstaka w Tatrach Polskich (ryc. 5) - W. Gąsienica Byrcyn . . . . . . . . . . . . 24
Edward Passendorfer i złoty okres geologii tatrzańskiej (ryc. 5) - Z. J. Wójcik . . . . . . . . . . . . 45
Literackie doświadczenia gór Charlesa Ferdinanda Ramuza (ryc. 4) - M. Tomicka . . . . . . . . . . . . 62
Opowiadanie na dwa głosy (ryc. 3) - W. Krygowski . . . . . . . . . . . . 75
Arkusz literacki "Wierchów" (Maria Kalota-Skymańska) . . . . . . . . . . . . 87
Aconcagua - pięćdziesiąt lat później (ryc. 8) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 99
"Tatry Wysokie" ukończone - i co dalej? (ryc. 5) - J. A. Szczepański . . . . . . . . . . . . 122
Nagroda "Wierchów" (ryc. 1) . . . . . . . . . . . . 135
Geneza i rozwój Górskiej Odznaki Turystycznej w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim (ryc. 11) - W. A. Wójcik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Cztery pokolenia na tatrzańskich szlakach (ryc. 13) - J. Ciechanowska, A. Czarnowski . . . . . . . . . . . . 160
Ultimatum zbójnickie do mieszczan Bardiowa z 1493 roku na tle stosunków społeczno-politycznych w zachodnich Karpatach (ryc. 5) - H. Ruciński . . . . . . . . . . . . 179
Perła spiskiego rokoka (o kościele w Łapszach Wyżnich) (ryc. 6) - T. M. Trajdos . . . . . . . . . . . . 195
W wapiennych masywach Austrii (ryc. 11) -Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 207
K r o n i k a
Badania naukowe (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 229
W górach i poza górami (ryc. 9) . . . . . . . . . . . . 240
Turystyka (ryc. 10) . . . . . . . . . . . . 251
Alpinizm (ryc. 6) . . . . . . . . . . . . 267
Speleologia (ryc. 7) . . . . . . . . . . . . 279
Ratownictwo (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 288
Ochrona przyrody (ryc. 5) . . . . . . . . . . . . 301
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 310
Przyczynki historyczne (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 320
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 328
Różne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . . 334
Część sprawozdawcza (ryc. 4) . . . . . . . . . . . . 344
Piśmiennictwo (ryc. 15) . . . . . . . . . . . . 355
Bibliografia górska - K. Polak . . . . . . . . . . . . 403
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 454
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 457
W k ł a d k i :
I – Las tatrzański (fot. A. Maślanka) .... po str. 32
II – Szałasy na Magórzycy w Gorcach (fot. J. Łaszkiewicz) ... po str. 160
III – Krajobraz Pogórza Spiskiego (fot. J. Zejdowski) ... po str. 192
IV – Himalaje. Longtretse, Khumbutse, Changtse (fot. Ch. Parma) ... po str. 368
Na okładce:
W Tatrach Zachodnich (fot. Ch. Parma)

>> Powrót <<