wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 55, rocznik 1986


Przemiany krajobrazu górskiego na przykładzie Sudetów (ryć. 6) - M. Staffa . . . . . . . . . . . . 5
"Nie przespałem, nie przepasowałem życia" (Jerzy Młodziejowski 1909-1985) (ryć. 9) - R. W. Schramm . . . . . . . . . . . . 21
Tatry w literaturze staropolskiej (ryć. 7) - J. Kolbuszewski55
Wycieczka na Czarnohorę (ryć. 6) - T. Szantroch . . . . . . . . . . . . 77
Literacki arkusz "Wierchów" (Zofia Jabłońska-Erdmanowa) . . . . . . . . . . . . 94
Samobójstwa w górach (ryć. 4) - Z. Ryn . . . . . . . . . . . . 112
Bumerang z Obłazowej (ryć. 9) - P. Yalde-Nowak . . . . . . . . . . . . 127
Polodowcowa historia szaty roślinnej i osadnictwa na Podhalu (ryć. 4) - A. Obidowicz . . . . . . . . . . . . 141
Góry w twórczości nieprofesjonalnej. O malarstwie i grafice Romana Hennela, Zenona Idzikowskiego i Zbigniewa Bazielicha (ryć. 6) - T. Z. Bednarski . . . . . . . . . . . . 153
Zwyczaje i obrzędy związane z małym dzieckiem w Zawoi pod koniec XIX i w XX wieku (ryć. 6) - U. Janicka-Krzywda . . . . . . . . . . . . 163
Okupacja hitlerowska w regionie jordanowskim (ryć. 4) - J. Mydlarz . . . . . . . . . . . . 174
Zakopane kolebką produkcji nart w Polsce (ryć. 11) - M. Mikulski . . . . . . . . . . . . 184
Powstanie i rozwój narciarstwa zjazdowego w górach Ameryki Północnej (ryć. 3) - Z. i L. Dauksza . . . . . . . . . . . . 201
W Europie Zachodniej (ryć. 7) - Ch. Parma . . . . . . . . . . . . 210
KRONIKA
Badania naukowe (ryć. 4) . . . . . . . . . . . . 229
W górach i poza górami (ryć. 10) . . . . . . . . . . . . 238
Turystyka (ryć. 8) . . . . . . . . . . . . 254
Alpinizm - Taternictwo (ryć. 6) . . . . . . . . . . . . 270
Ratownictwo (ryć. 7) . . . . . . . . . . . . 284
Ochrona przyrody (ryć. 1) . . . . . . . . . . . . 298
Przyczynki krajoznawcze (ryć. 2) . . . . . . . . . . . . 301
Przyczynki historyczne (ryć. 4) . . . . . . . . . . . . 305
Materiały do biografii ludzi gór (ryć. 4) . . . . . . . . . . . . 316
Różne (ryć. 5) . . . . . . . . . . . . 322
Część sprawozdawcza (ryć. 3) . . . . . . . . . . . . 327
Piśmiennictwo (ryć. 9) . . . . . . . . . . . . 336
Bibliografia górska - H. Polak, J. Polak . . . . . . . . . . . . 363
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . . 407
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . . 411
W K Ł A D K I
I – Cerkiewka w Muszynce (rys. J. Wężyk) po s. 80
II – Pietrosul (Karpaty Rumuńskie) (fot. E. Zarębska) po s. 208
III – Karkonosze (fot. J. Jaśko) po s. 256
IV – Tatry z Rycerzowej (fot. J. Jedraski) po s. 336
N a   o k ł a d c e : Tatry – Małołączniak z drogi przez Kobylarz (fot. J. W. Gajewski)

>> Powrót <<