wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 57, rocznik 1988-91


Od Redakcji . . . .5
Homo Beskidensis. Pozaliteracka działalność Pawła Łyska - Władysław Oszelda . . . . . 9
Spod szczytów Tatr na Górny Śląsk - Kazimierz Olszewski . . . . . . 21
Antoni Wrzosek. Szkic do portretu badacza gór - Zbigniew Wójcik . . . . . .42
Wycieczka w Karpaty Wschodnie (Rok 1931) - Antoni Wrzosek . . . . . . .60
Arkusz literacki Wierchów. "Garby ziemi". Wiersze beskidzkie poetów z Zaolzia wybrał Jan Pyszko, notą wstępną poprzedził Wilhelm Przeczek . . . . . .75
Osły z Przełęczy Mundżan - Jan S. Jaworski . . . . . .85
Literackie dzieje polskiego Górala. Od Bogusławskiego do Staszica - Jacek Kolbuszewski . . . . . . 92
Góry i śmierć. Z dziejów literatury romantycznej - Ewa Słoka . . . . . . .118
Pozytywistyczne powieści o Tatrach dla dzieci i młodzieży - Pola Kuleczka . . . . 140
Znaki naskalne w Tatrach Polskich. Lokalizacja znanych stanowisk. Przegląd literatury i stan poznania - Wojciech W. Wiśniewski . . . .156
Zamki na Spiszu - Tadeusz M. Trajdos . . . . . . 169
Tytus Chałubiński a Towarzystwo Tatrzańskie - Wiesław A. Wójcik . . . . . .181
Przegląd badań nad etnogenezą Łemków - Janina Repeta . . . . . . 190
W górach Sar Płanina - Stanisław Figiel . . . . . . 197
Parki narodowe Apeninów. II. Kalabryjski Park Narodowy - Piotr Dąbrowski . . . . . 206
KRONIKA
Badania naukowe . . . . . . . . . . . 217
W górach i poza górami . . . . . . . . . . . .230
Turystyka . . . . . . . . . . . .249
Taternictwo - Alpinizm . . . . . . . . . . . .282
Ratownictwo . . . . . . . . . . . .293
Speleologia . . . . . . . . . . . .304
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . .318
Przyczynki krajoznawcze . . . . . . . . . . . .331
Przyczynki historyczne . . . . . . . . . . . .338
Materiały do biografii ludzi gór . . . . . . . . . . . .347
Różne . . . . . . . . . . . .366
Część sprawozdawcza . . . . . . . . . . . .370
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . .383
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .450
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .461
Wkładki:
I. O zachodzie (fot. B. Florjan) . . . . po s. 160
II. Dolina Jaworzynka (fot. A. Bąk) . . . . po s. 240
III. Cordillera Blanca. Burza nad Nevado Chinchey (fot. A. Zyzak) . . . . po s. 320
IV. Zima w Górach Sokolich (fot. J. Jaśko) . . . . po s. 400
Na okładce: południowa ściana Zamarłej Turni (fot. J. W. Gajewski)

>> Powrót <<