wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 6, rocznik 1928


ROK SZÓSTY (1928)
List Władysława Matlakowskiego do Zygmunta Kramsztyka. Podał do druku W. Olszewicz . . . . . . . . . . . . l
Stan badań nad osadnictwem Podhala. St Kupczyński . . . . . . . . . . . . 8
W ojczyste strony. (3 ilustr.-). K. Zaremba . . . . . . . . . . . . 52
Na skał wyżynnych nagim grzebieniu... (wiersz). St. Bąkowski . . . . . . . . . . . . 63
O symfonję tatrzańską. A. Chybiński . . . . . . . . . . . . 64
W turniach, H. Jost . . . . . . . . . . . . 69
Wspinaczki w Śubniskach (7 ilustr. w tekście, 2 poza tekstem). R. Kordys . . . . . . . . . . . . 80
Szczytom Skolskim (wiersze). M. Wolska . . . . . . . . . . . . 89
Wspotnnienia z (Gorganów (11 ilustr.). M. Nunberg . . . . . . . . . . . . 91
Życie roślinne na najwyższych szczytach tatrzańskich (6 ilustr. w tekście, l poza tekstem). B. Pawłowski . . . . . . . . . . . . 105
Na Pęksów brzyzek (wiersz). M. Pawlikowski . . . . . . . . . . . . 117
Z lat dawnych. – Opis Morskiego Oka i Doliny Pięciu Stawów z roku 1839119
Kronika.
Ś. p. Władysław Szajnocha (z portretem). A. Lardemer . . . . . . . . . . . . 127
W toku prac nad utworzeniem pogranicznych parków narodowych. W. Goetel . . . . . . . . . . . . 129
Ochrona przyrody naczelnem zadaniem turystyki słowiańskiej. – III. Zjazd Assoc. Słow. Tow. Tur. (l ilustr.). W. Goetel . . . . .143
Barania Góra i źródła Wisły (3 ilustr.). A. Kęsa . . . . . . . . . . . . 148
Za błękitnym nurtem Soły. W. Midowicz . . . . . . . . . . . . 152
Z ideologji współczesnego alpinizmu . . . . . . . . . . . . 154
Zmarli . . . . . . . . . . . . 164
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . 169
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . 175
Turystyka . . . . . . . . . . . . 180
Pol. Tow. Tatrzańskie . . . . . . . . . . . . 188
Kronika zakopiańska . . . . . . . . . . . . 199
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . 207
Od Redakcji . . . . . . . . . . . . 214
Ilustracje. – W tekście 32 cynkotypij; – w pośród tekstu poza artykułami: 3 cynkotyp. (str. 7, 51, 118).
Tabele: do tekstu: 3 (str. 80 rotogr., str. 88 cynkotyp., str. 106 rotogr.); – poza teksem: Wesele huculskie, z obrazu Sichulskiego (cynkotyp. przed kartą tytułową); – Żabi koń. (rotogr. przy str. 63); – Wąwóz "Kraków" w dolinie Kościeliskiej (cynkotyp. przy str. 127).
Okładka: Dolina Pięciu Stawów Spiskich; – Sokola Turnia. Fot. Oppenheim.

>> Powrót <<