wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 60, rocznik 1994


ROK SZEŚĆDZIESIĄTY (1994)
Witold H. Paryski (ryc. 1) - Marian Bogdała . . . . . . . . . . . .7
[Słowo od redakcji] . . . . . . . . . . . .8
Między ideologią turystyki a ideologią ochrony przyrody (ryc.. 2) - Zbigniew Mirek . . . . . . . . . . . .12
Schroniska sudeckie po 1945 r. (ryc. 4) - Marek Staffa . . . . . . . . . . . .21
Gospodarka PTTK w schroniskach karpackich w latach 1945-1994 (ryc.. 8) - Edward Moskała . . . . . . . . . . . .33
Schronisko im. Marka Gaińskiego w Andach (ryc. 5) - Mieczysław Zaręba . . . . . . . . . . . .48
Wiersze z gór - Wanda Skowron57
"Widzi mi się, że zyski przeważą". Wokół kwestii emigracji zarobkowej z regionu Podhala (ryc.. 5) - Ryszard Kantor . . .68
Konfederaci barscy w Tatrach i na Podtatrzu (ryc. 2) - Witold Henryk Paryski . . . . . . . . . . . .93
Maria i Bronisław Dembowscy — gospodarze zakopiańskiej "Chaty" (ryc.. 9) - Hanna Błaszczyk-Żurowska . . . . . . . . . . . .99
XVI-wieczny kościół parafialny św. Jadwigi w podkarkonoskim Miłkowie (ryc.. 6) - Bogusław Czechowicz . . . . . . . . . . . .121
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .131
W górach i poza górami (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .133
Turystyka (ryc. 8) . . . . . . . . . . . .143
Taternictwo i alpinizm (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .153
Ratownictwo (ryc. 3) . . . . . . . . . . . .156
Ochrona przyrody (ryc. 2) . . . . . . . . . . . .163
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 6) . . . . . . . . . . . .167
Przyczynki historyczne (ryc. 8) . . . . . . . . . . . .176
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .188
Różne (ryc. 5) . . . . . . . . . . . .195
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . . . . . . .198
Piśmiennictwo (ryc. 16) . . . . . . . . . . . .200
Bibliografia górska . . . . . . . . . . . .227
Kronika zmarłych . . . . . . . . . . . .259
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . . . .264
WKŁADKI
I — Karkonosze-schronisko PTTK "Samotnia" (fo t. B. Trzepią) . . . . . . po s. 32
II — Tatry Zachodnie - schronisko PTTK na Hali Ornak (fot. E. Trzop-Kargol) . . . . . .po s. 80
III — Beskid Śląski - Ośrodek Kultury Turystyki Górskiej PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą (fot. A. Dziczkaniec) . . . . . . po s. 144
IV — Dolomity - schron wysokogórski Buffa di Perrero (fot. I. Płonczyńska) . . . . . po s. 160
V — Beskid Wysoki — schronisko PTTK na Markowych Szczawinach na Babiej Górze (fot. K. Seftipek) . . . po s. 224
Na okładce:
Bacówka PTTK pod Małą Rawką (fot. E. Zaręba)

>> Powrót <<