wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 62, rocznik 1996


ROK SZEŚĆDZIESIĄTY DRUGI (1996)
Rozplatać ten węzeł (szlaków) (ryc. 3) - Marek Staffa . . . . . . . 7
Góry jako źródło przeżyć emocjonalnych (ryc. 1) - Janusz Zdebski . . . . . . .17
Wspomnienia z badań geomorfologicznych w Czarnohorze i Karpatach Marmaroskich (ryc. 6) - Jerzy Kondracki . . . . . . .23
Bieszczady Władysława Krygowskiego (ryc. 8) - Andrzej Burghardt . . . . . . .37
"Arkusz Literacki Wierchów". Poezje Kazimierza Staffy (ryc. 2) . . . . . . .53
"Orędownik słusznej sprawy". Doktor Jan Bednarski (ryc. 7) - Jerzy M. Roszkowski . . . . . . .63
Gorce w latach 1670-1870 i zmiany w ich krajobrazie (ryc. 7) - Mieczysław J. Adamczyk . . . . . . .93
Tatry "powietrzną zasłoną przyćmione". Krajobrazy Feliksa Brzozowskiego w czasopismach polskich XIX w. (ryc. 6) - Alina Suchoń . . . . . . .119
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 2) . . . . . . .135
Przyczynki historyczne (ryc. 7) . . . . . . .143
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 1) . . . . . . .158
Speleologia (ryc. 2) . . . . . . .160
Ochrona przyrody (ryc 2) . . . . . . .163
Ratownictwo (ryc. 4) . . . . . . .166
W górach i poza górami (ryc. 10) . . . . . . .176
Turystyka (ryc. 9) . . . . . . .191
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 7) . . . . . . .201
Różne (ryc. 2) . . . . . . .210
Część sprawozdawcza (ryc. 1) . . . . . . .211
Piśmiennictwo (ryc. 3) . . . . . . .214
Bibliografia górska . . . . . . .257
Kronika zmarłych . . . . . . .295
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . .298
WKŁADKI
I — Pireneje — Rc du Mdi d'Ossau (2884 m) (fot. A. Kołaczyk) . . . . . pos. 16
II — Gorce — widok z Jaworzyny Kamienickiej na wschód (fot. A. Sipior) . . . . . po s. 96
III — Bieszczady — "Bacówka PTTK" pod Małą Rawką (fot. E. Moskała) . . . . . . po s. 240
Na okładce:
W Bieszczadach (fot. E. Moskała)

>> Powrót <<