wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 63, rocznik 1997


Jan Paweł II w ojczystych górach (ryc. 6) - ks. Maciej Ostrowski . . . . . . .5
Góry i turystyka górska wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych (ryc. 11) - Zbigniew Mirek . . . . 15
Góry w życiu i twórczości Adama Mickiewicza. Prolegomena (ryc. 9) - Jacek Kolbuszewski . . . . .45
Wyspiański wobec Tatr (ryc. 5) - Mieczysław Rokosz . . . . . . . . . . 69
Podróże w Karkonosze przez Jana Tobiasza Yolkmara (ryc. 6)81
Wojskowa Szkoła Wysokogórska 1927-1931 (ryc. 10) - Stefan Skalny . . . . .103
Tatrzańska fotografia krajoznawcza (część I ? do roku 1918) (ryc. 15) - Adam Czarnowski . . . . 119
Karpackie Towarzystwo Narciarzy. Zarys dziejów (ryc. 15) - Jerzy Kapłon . . . . .143
Alpinizm niemiecki i włoski lat trzydziestych w obliczu totalitaryzmu faszystowskiego (ryc. 10) - Ewa Kuczaj-Jasińska . . . .163
Jaskinie Gorców. Dzieje i stan poznania (ryc. 13) - Wojciech W. Wiśniewski . . . .177
W sercu Telemarku (ryc. 6) - Stanisław Figiel . . . . . . . . . . 205
KRONIKA
Badania naukowe (ryc. 7)213
Przyczynki historyczne (ryc. 2)223
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 6)227
Ochrona przyrody (ryc. 2)238
Speleologia (ryc. 4)243
Ratownictwo (ryc. 5)254
W górach i poza górami (ryc. 17)265
Turystyka (ryc. 10)291
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 4)307
Różne (ryc. 3)314
Część sprawozdawcza (ryc. l)319
Piśmiennictwo (ryc. 7)324
Bibliografia355
Kronika zmarłych393
Streszczenia obcojęzyczne397
WKŁADKI
I - Alpy Sabaudzkie - widok na Aiguille de Bionassay (4052 m) (fot. M. Ronikier) ..... po s. 32
II - Krajobraz Beskidu Średniego (fot. J. Andrusikiewicz) ..... po s. 128
III - Alpy Karnickie - widok z południowej ściany Monte Peralba (2694 m) na Monte Chiadenis (2490 m) i Monte Avanza (2481 m) (fot. J. Płonczyński) ..... po s. 256
IV - Roman Hennel, Z Czorsztyna ku Niedzicy (Pieniny), akwarela, 1975 ..... po s. 336
Ma okładce: W Dolinie Chochołowskiej (fot. R. Siwicki)

>> Powrót <<