wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 64, rocznik 1998


ROK SZEŚĆDZIESIĄTY CZWARTY (1998)
125 lat TT, PTT, PTTK (1873-1998) - Marek Staffa (ryc. 1) . . . . . . . . . .5
Natura i kultura (kilka uwag o kulturotwórczej roli TT, PTT i PTTK) - Jacek Kolbuszewski (ryc. 3) . . . . . . . . . .15
Bieszczady w filmie fabularnym - Andrzej Burghardt (ryc. 5) . . . . . . . . . .29
Dawne podhalańskie malowidła na szkle (Dzieje recepcji od poi. XIX w. do 1939 r.) - Monika Golonka-Czajkowska (ryc. 10) . . . . . . . . . .57
Z dziejów pierwszego rozbioru Polski w Beskidach i na Podhalu - Stanisław Grodziski (ryc. 3) . . . . . . . . . .87
Wspomnienia z prac komisji delimitacyjnej polsko-słowackiej odbytych w listopadzie 1938 r. na odcinku Spiszą, Orawy i Czadeckiego - Marian Gotkiewicz (ryc. 11) 99
Zakopiańskie inedita Stanisława Witkiewicza - Zdzisław Piasecki (ryc. 4) . . . .149
Maria Skłodowska-Curie w Tatrach - Jan S. Jaworski (ryc. 5) . . . . . . . . . .161
Tatrzańska fotografia krajoznawcza (część II - od roku 1919) - Adam Czarnowski (ryc. 11) . . . . . . . . . .171
Przejmowanie poniemieckiego majątku turystycznego w Sudetach i na Dolnym Śląsku po II wojnie światowej - Zbigniew Kulik (ryc. 7) . . . . . . . . . .193
Park Narodowy Torres del Paine (Patagonia Chilijska) - Zdzisław Jan Ryn (ryc. 10) 213
KRONIKA
Badania naukowe . . . . . . . . . .235
Przyczynki historyczne (ryc. 3) . . . . . . . . . .238
Przyczynki krajoznawcze (ryc. 9) . . . . . . . . . .243
Ochrona przyrody (ryc. 1) . . . . . . . . . .253
Speleologia (ryc. 3) . . . . . . . . . .254
Taternictwo-Alpinizm . . . . . . . . . .261
Ratownictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . .264
W górach i poza górami (ryc. 4) . . . . . . . . . .283
Turystyka (ryc. 6) . . . . . . . . . .293
Materiały do biografii ludzi gór (ryc. 5) . . . . . . . . . .304
Różne (ryc. 6) . . . . . . . . . .311
Część sprawozdawcza (ryc. 3) . . . . . . . . . .320
Piśmiennictwo (ryc. 6) . . . . . . . . . .327
Bibliografia. . . . . . . . . . .365
Kronika zmarłych (ryc. 2) . . . . . . . . . .428
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . . . .440
WKŁADKI
I - BeskidyZachodnie-widoknaMaląBabiąGórę(1515m)(fot.A.Obidowicz) pos.16
II - Tatry Zachodnie-widoknaTrzydniowiańskiWierch(1758m) i StarorobociańskiWierch(2176m)(fot.R Swicki) pos.224
II - Chile - Los Cuernos del Paine (2600 m) (fot. Z. J. Ryn) ........po str.
IV - Pensylwania - Blue Mountain (fot. W. Janowski) po str.
Na okładce:
W parku narodowym Torres del Paine, Chile (fot. Z. J. Ryn)

>> Powrót <<