wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 66, rocznik 2000


ROK SZEŚĆDZIESIĄTY SZÓSTY (2000)
Cisza, milczenie, kontemplacja - zapoznane wartości turystyki - Zbigniew Mirek (ryc. 4) . . . . . . . . 5
"Jestem człowiekiem bez zawodu, chyba że góry to zawód…". Wywiad biograficzny z Witoldem Henrykiem Paryskim przeprowadzony w 1995 roku – Krzysztof J. Szmidt (ryc. 14) . . . . . . . .19
Turner w podróży. Malarska rewelacja Alp - Andrzej Pieńkos (ryc. 6) . . . . . . . .47
Wspinaczki na piramidę Cheopsa - Mieczysław Rokosz (ryc. 10) . . . . . . . .57
Góry w obiektywie Adama Lenkiewicza - Władysław Stefan Lenkiewicz (ryc. 13) . . . . . . . .79
W górach Patagonii - Tomasz Schramm (ryc. 10) . . . . . . . .95
Podwilk - "orawskie Soplicowo" i jego mieszkańcy w XVIII-XX w. - Jerzy M. Roszkowski (ryc. 6) . . . . . . . .119
Z historii Oddziałów PTT na Kujawach i Pomorzu - Janusz Umiński (ryc. 9) . . . . . . . .133
Nagroda Literacka im. Władysława Krygowskiego (ryc. 1) . . . . . . . .147
KRONIKA
BADANIA NAUKOWE (ryc. 5) . . . . . . . .151
Problematyka górska w pracach naukowych - /. And. (s. 151); Sympozjum Domeykowskie w Uniwersytecie Jagiellońskim - Zdzisław Jan Ryn (s. 153); "Z dziejów kontaktów pomiędzy Małopolską i Spiszem". Konferencja naukowa - Jan Flasza (s. 156); Z historii pogranicza polsko-węgierskiego - Ryszard M. Remiszewski (s. 157); IV Światowy Kongres Medycyny Górskiej - Zdzisław J. Ryn (s. 159); "Sport - Etyka - Pieniądze" - mom (s. 160); Dynamika stoków Kotła Jarząbczego w Tatrach Zachodnich - Joanna Zawiejska (s. 160);  
OCHRON A PRZYRODY (ryc. 4) . . . . . . . .162
Z Gorczańskiego Parku Narodowego - Ewa Strauchmann (s. 162); Badania geomorfologiczne i hydrologiczne torfowisk orawsko-podhalańskich i problem ich ochrony - Adam Łajczak (s. 163) 
PRZYCZYNKI HISTORYCZNE (ryc. 9) . . . . . . . .171
Turyści w schronisku pod Diablakiem w latach 1905-1921 - Maria Olszowska (s. 171); O hrabim Benedykcie Henryku Tyszkiewiczu i jego fotografiach Sabały - Stefan Okołowicz (s. 179) 
PRZYCZYNKI KRAJOZNAWCZE (ryc. 7) . . . . . . . .183
Krzyż i schron na Jawornicy - Zbigniew Kubień (s. 183); Nowe osuwiska na Babiej Górze - Tomasz Lamorski (s. 185) 
RATOWNICTWO (ryc. 4) . . . . . . . .188
Rozbudowa i modernizacja Centralnej Stacji Ratunkowej GOPR w Szczyrku -Jerzy Podgórny (s. 188); Działalność ratownicza Grupy Beskidzkiej GOPR w 2000 r. - Jerzy Podgórny (s. 188); Zimowe Mistrzostwa Ratowników Górskich - Szczyrk 2000 - Jerzy Podgórny (s. 189); Kronika ratownicza TOPR w 2000 r.-Adam Marasek (s. 190); "Błękitny Krzyż" w Bibliotece Narodowej -Michał Jagiełło (s. 255)  
TATERNICTWO I ALPINIZM (ryc. 8) . . . . . . . .206
Osiemdziesięciolecie Ryszarda W. Schramma - Redakcja (s. 206); O historii powstania Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu - Mieczysław Rożek (s. 207); Rok 2000 w górach wysokich - Wojciech Biedrzycki (s. 214); Der Berg ruft! - wystawa alpinizmu - Ewa Kuczaj-Jasińska (s. 219) 
TURYSTYKA (ryc. 11) . . . . . . . .220
Osiemdziesiąt lat Ignacego Zatwarnickiego - Redakcja (s. 220); Sześćdziesiątka Wojciecha Biedrzyckiego - Redakcja (s. 220); Jubileusz 50-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - ZK (s. 221); Sudeccy przodownicy turystyki górskiej w Czechach - Andrzej Mateusiak (s. 223); Historyczne spotkanie RGV i PTTK-Andrzej Mateusiak (s. 224); XVIII Ogólnopolski Sudecki Rajd Narciarski "Jeseniky 2000" - Jerzy Zarębski (s. 224); Jubileusz 30-lecia Klubu Górskiego "Grań" w Poznaniu - Stanisław Kuklasiński (s. 224); 90 lat Oddziału PTTK "Beskid Śląski" w Cieszynie - Ryszard Mazur (s. 226); Jubileusz Bacówki PTTK na Rycerzowej - Agnieszka Tutak (s. 227); 70-lecie schroniska na Hali Miziowej - Jacek Ormicki (s. 228); 35 lat Koła Przewodników Beskidzkich w Suchej - Piotr Krzywda (s. 230); 45 lat SKPG Kraków - Radosław Kostuj (s. 231); 125-lecie zorganizowanego przewodnictwa tatrzańskiego -Artur Mida (s. 233); XVL Tatrzański Rajd Narciarski PTTK - Wojciech Biedrzycki (s. 288); Wielkoformatowe mapy turystyczne na szlakach - (Ą/M) (s. 234) 
W GÓRACH I POZA GÓRAMI (ryc. 7) . . . . . . . .235
Jubileusze Jacka Woźniakowskiego - Redakcja (s. 235); 75 lat Janusza Andrusikiewicza - Redakcja (s. 236); Nowa atrakcja Karkonoszy - Andrzej Mateusiak (s. 236); "Czadecka Ojcowizna" - konferencja i wystawa - Marek Gotkiewicz (s. 237); Malarski i górski świat Romana Hennela - Wiesław A. Wójcik (s. 238); Porządkowanie grobów ludzi gór - Robert Wosiek (s. 239); Centralna Biblioteka Górska PTTK - tematem pracy doktorskiej - waw (s. 239); Orawski jubileusz - Urszula Janicka-Krzywda (s. 239); O pomnikach Orkana - E. T. (s. 240); Sympozjum Orkanowskie - B. Tobiasz (s. 240); Obelisk ku czci Franciszka Henryka Siły-Nowickiego - Urszula Janicka-Krzywda (s. 241); III Sympozjum Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich - Urszula Janicka-Krzywda (s. 242); I Światowy Zjazd Górali Polskich -J. Styczeń (s. 242); Popularyzacja regionalnej architektury podhalańskiej - and (s. 243); Tablica pamięci kurierów tatrzańskich - waw (s. 243); Wysokie odznaczenia państwowe dla Zofii i Witolda Paryskich - Mieczysław Mantyka (s. 243); Wiekowa książnica - Mieczysław Mantyka (s. 244); Z działalności Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego w latach 1998-2000 - Mieczysław Rokosz (s. 246); Dewastacja drzewostanu na Sądecczyźnie -Jand (s. 248); Wilki w Bieszczadach - f and (s. 248) 
MATERIAŁY DO BIOGRAFII LUDZI GÓR (ryc. 3) . . . . . . . .248
Jan Kapłon - Elfryda Trybowska (s. 248); Wspomnienie o Janie Szokalskim -Michał Czapski (s. 250); Krystyna Tokarzówna - Stanisław Kuklasiński (s. 251) 
RÓŻNE (ryc. 13) . . . . . . . .253
Ciekawe inicjatywy na zawojskim Przysłopie - Mariusz Zasadziński (s. 253); O przyrodzie Tatr w Lublinie - Wiesław Wiącek (s. 254); Bieszczadzka Biesiada Filmowa - Andrzej Burghardt (s. 255); Polskie wyprawy w góry wysokie w filatelistyce - Mieczysław Rożek (s. 256); Motywy górskie na opakowaniach od żyletek do golenia - Jacek Drożdżak (s. 259); Góry w malarstwie artystów niepełnosprawnych - J. A. (s. 261) 
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA (ryc. 2) . . . . . . . .262
Sprawozdanie z działalności Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK za rok 2000 - Zbigniew Kresek, Marek Staffa (s. 262); Sprawozdanie Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK za rok 2000 - Zbigniew Kresek (s. 266) 
PIŚMIENNICTWO (ryc. 3) . . . . . . . .272
Nieznany poemat Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego - Pola Kuleczka (s. 272); Nowe zjawisko w polskiej prozie górskiej - Jacek Kolbuszewski (s. 273); Pierwsza monografia twórczości Ferdynanda Goetla -jk (s. 274); Przyroda, literatura, kultura - Pola Kuleczka (s. 276); W kręgu młodopolskich tematów - Pola Kuleczka (s. 279); Stulecie zakopiańskiej biblioteki - Jacek Kolbuszewski (s. 281); A to Bieszczady właśnie... - Andrzej Burghardt (s. 282); Monografia wybitnego popularyzatora wiedzy o przyrodzie - Jacek Kolbuszewski (s. 284); Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej - Ryszard Kantor (s. 287); Marta Moskal, Świadomość regionalna społeczności Spiszą i Orawy na terytorium RP - Ryszard Kantor (s. 288); Dzienniki konserwatorskie Bogdana Tretera -Ryszard Kantor (s. 290); Nowy gorczański album - Wiesław A. Wójcik (s. 291); Zbiorowym wysiłkiem stworzona monografia wielkiego botanika-humanisty - Jacek Kobuszewski (s. 293); Przemysław Bystrzycki, Oddanie broni - Janusz Andrusikiewicz (s. 294); Pięćdziesięciolecie Klubu Wysokogórskiego w Katowicach 1949-1999 - Krystyna Heska-Kwaśniewicz (s. 295); "Almanach Nowotarski" -Janusz Andrusikiewicz (s. 296); "Małopolska. Regiony - Regionalizmy - Małe ojczyzny" - Ryszard Kantor (s. 297); "Bieszczad" - Lip. (s. 298)  
KRONIKA ZMARŁYCH . . . . . . . .301
Streszczenia obcojęzyczne . . . . . . . .309
WKŁADKI
I- W. Turner, Jezioro Brienz, ok. 1809, akwarelą . . . . . . po s. 48
II- Mgły poranne nad Dzembronią (fot. A. Skoczyłas) . . . . . . po s. 80
III - Północny Lądolód Patagoński. W dolinie "Desperado", w głębi masyw Mocho (fot. A. Śmiały) . . . . . . po s. 160
IV - Pireneje Atlantyckie. Aiguilles d'Ansabere (2377 m) o wschodzie słońca (fot. M. Ronikier) . . . . . . po s. 288
Na okładce:
Pic du Midi d'Ossau (2884 m) w Parku Narodowym Pirenejów (fot. M. Ronikier)

>> Powrót <<